V srpnu podíl nezaměstnaných osob opět mírně vzrostl

 

Během srpna podíl nezaměstnaných osob opět mírně vzrostl. Osmý měsíc přinesl růst podílu nezaměstnaných osob i počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Přibylo volných pracovních míst v evidenci úřadu práce.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci srpna celkem 8 213 uchazečů o zaměstnání, tj. o 104 osob více než v červenci. Všechny okresy Královéhradeckého kraje zaznamenaly nárůst počtu uchazečů o zaměstnání s výjimkou okresu Jičín (pokles o 13 uchazečů o zaměstnání). Z relativního pohledu nejvíce vzrostl počet uchazečů v okrese Trutnov a Náchod (o 2,7 %, resp. 2,2 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Jičín a Rychnov nad Kněžnou. V absolutním i relativním měřítku nejvíce uchazečů o zaměstnání ubylo v okrese Hradec Králové (426, resp. 13,0  %). V okrese Jičín vzrostl počet uchazečů meziročně o 24 osob (2,4 %) a v okrese Rychnov nad Kněžnou o 100 osob (16,7 %).

Během srpna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 1 585 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (470 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 19,3 %, což je meziroční nárůst o 1,2 procentního bodu.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 90,3 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný nárůst oproti červenci (89,6 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 56,4 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,4 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř 20 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 45,3 %.

Podíl nezaměstnaných osob během srpna v Královéhradeckém kraji zaznamenal nárůst o 0,04 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,14 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,6 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v srpnu nezaměstnanost mužů opět významně nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,80 %, ženy 2,49 %). V republikovém průměru byl také podíl nezaměstnaných mužů nižší než u žen, a to o 0,7 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností. V srpnu (rovněž jako v měsíci červenci) se kraj umístil na 5. místě. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Plzeňský, Hl. město Praha, Jihočeský a Pardubický. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,51 %) a Hradec Králové (2,42 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V srpnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,29 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 3. místo (lépe dopadl již pouze okres Praha–východ a Jindřichův Hradec).

Na konci srpna úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 475 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 279 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání. Připadlo zde 1,07 uchazeče na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadu práce.

V průběhu osmého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 456 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (621 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (205 míst).

Více informací naleznete na Integrovaném portálu MPSV

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V srpnu podíl nezaměstnaných osob opět mírně vzrostl - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 8. 2019
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa