V roce 2020 se v Královéhradeckém kraji ubytoval téměř jeden milion hostů

 

Návštěvnost kraje po několika letech nepřetržitého růstu zaznamenala meziroční pokles. Za celý rok 2020 hromadná ubytovací zařízení kraje vykázala pokles počtu příjezdů i přenocování hostů. Celosvětová pandemie značně omezila v loňském roce možnost cestování. V kraji se meziročně ubytovalo o 29,5 % hostů méně, domácích turistů ubylo o 22,6 % a zahraničních o 53,3 %. V posledním čtvrtletí roku se ubytovalo meziročně o 76,8 % méně hostů. V roce 2020 činila průměrná doba pobytu 3,4 noci.

 

V hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se v roce 2020 ubytovalo 996,4 tisíc hostů, což bylo o 416,0 tisíc osob, tj. o 29,5 % meziročně méně. Pokles byl způsoben odlivem domácí i zahraniční klientely. Domácích turistů (rezidentů) bylo 849,5 tisíc a tvořili 85,3 % hostů. Přijelo jich meziročně o 248,0 tisíc méně, tj. o 22,6 %. Hostů ze zahraničí (nerezidentů) se ubytovalo 146,9 tisíc, tj. o 53,3 % méně. V Královéhradeckém kraji se ubytovala desetina domácích hostů České republiky, zahraniční se na celorepublikovém počtu podíleli  5,3 %.

V mezikrajském srovnání se v kraji ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Tyto tři kraje navštívil v loňském roce více než milion hostů, ostatní kraje tohoto čísla nedosáhly.

 

 

V celé České republice ubylo hostů o 51,0 % vlivem jak zahraničních, tak domácích hostů. Z regionálního pohledu ubylo hostů ve všech krajích, nejvíce v hlavním městě Praze (o 72,9 %) a Jihomoravském kraji (o 45,6 %). Nejméně hostů ubylo v kraji Libereckém (26,3 %) a v Královéhradeckém (29,5 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo do Královéhradeckého kraje tradičně z Německa, a to 57,1 tisíc. Jejich počet se snížil - proti roku 2019 jich bylo o 54,9 % méně. Druzí v pořadí byli opět hosté z Polska (více než 41,0 tisíc), těch přijelo o 41,6 % méně. Na třetím místě se umístili hosté ze Slovenska (necelých 13,0 tisíc), u kterých došlo také k poklesu a ubytovalo se jich o 52,2 % méně. Počet hostů z Dánska (6,2 tisíce) byl o 27,4 % nižší než v roce 2019 a hostů z Nizozemska (6,2 tisíce) o polovinu nižší.

 

 

Ve 4. čtvrtletí 2020 se v Královéhradeckém kraji ubytovalo celkem 53,8 tisíce hostů. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 to bylo o 76,8 % méně. Ubylo zahraničních i domácích hostů - zahraničních hostů o 92,6 %, domácích o 71,8 %. Do hromadných ubytovacích zařízení v celé České republice přijelo také méně hostů, a to jak zahraničních, tak domácích. Z hlediska mezikrajského porovnání ubylo hostů ve všech krajích, nejvíce v hlavním městě Praze (o 92,9 %) a Jihočeském kraji (o 85,0 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se meziročně snížil o 23,5 %. Téměř 15,0 % přenocování tvořili zahraniční hosté. Na počtu přenocování hostů České republiky se kraj podílel 11,0 %, u domácích hostů 12,2 % a u zahraničních 6,9 %. Počet přenocování hostů poklesl ve všech krajích. Největší meziroční pokles v mezikrajském srovnání vykázala ubytovací zařízení v hlavním městě Praze a Karlovarském kraji (o 73,5 %, resp. 46,5 %).

 

 

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky v roce 2020 činila 2,9 noci, z toho cizinci 2,6 noci a domácí hosté 3,0 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,4 noci na jeden pobyt, tj. o 0,5 noci více než v průměru za celou republiku. Mezi kraji to byl společně s krajem Olomouckým druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,2 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,5 noci, domácí hosté 3,4 noci.

V samotném 4. čtvrtletí dosáhl počet přenocování v Královéhradeckém kraji 205,0 tisíce. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 to bylo o 68,7 % méně. Z toho domácí klientela přenocovala o 60,4 % méně, zahraniční o 93,3 % méně. V regionálním členění pokles vykázala ubytovací zařízení ve všech krajích. Nejvyšší pokles počtu přenocování ve 4. čtvrtletí 2020 vykázaly kraje hlavní město Praha (o 93,2 %), Jihomoravský kraj (o 79,1 %) a Karlovarský kraj (o 79,0 %).

 

Více informací naleznete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou pod odkazem Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

 

 

  • V roce 2020 se v Královéhradeckém kraji ubytoval téměř jeden milion hostů - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2020 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2020 podle krajů