V říjnu se opět snížil počet uchazečů o zaměstnání v Královéhradeckém kraji

 

Úřady práce v Královéhradeckém kraji zaznamenaly v říjnu další meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání i podíl nezaměstnaných osob. Mezi kraji to byla 3. nejnižší hodnota a dlouhodobě podíl nezaměstnaných osob zůstává pod celorepublikovým průměrem.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci měsíce října celkem 10 565 uchazečů o zaměstnání, tj. o 314 osob (relativně o 2,9 %) méně než v září. Pokles počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly ve srovnání s předchozím měsícem všechny okresy.

Ve srovnání s říjnem 2019 vzrostl v Královéhradeckém kraji počet uchazečů o zaměstnání o 30,4 %, k meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech okresech. Počet žen hledajících práci meziměsíčně klesl o 109 osob, tj. o 2,0 % na 5 306, tj. 50,2 % z celkového počtu uchazečů. Počet nezaměstnaných mužů meziměsíčně klesl o 205 osob, tj. o 3,8 % na 5 259 osob. Z celkového počtu uchazečů bylo 6,8 % absolventů a mladistvých a 16,7 % osob se zdravotním postižením.

Během října bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 653 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (510 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 15,7 %.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 10. 2020

 

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 92,1 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 923 uchazečů evidovaných na úřadu práce., tj. 37,1 %. Její průměrná výše činila 8 440 Kč. Celkem 23,2 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 24,1 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrná nárok v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (8 921 Kč), naopak nejnižší v okrese Náchod (8 159 Kč).

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce

 

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji zaznamenal ke konci října meziměsíční pokles o 0,08 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,83 %. Od počátku roku se nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,27 p. b. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,87 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel meziměsíčně zaznamenal vyšší nezaměstnanost žen než mužů, u žen se podíl nezaměstnaných osob snížil na 2,91 % a u mužů na hodnotu 2,75 %.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již delší dobu mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V říjnu se kraj umístil na 3. místě mezi kraji a dlouhodobě podíl nezaměstnaných osob zůstává pod celorepublikovým průměrem. Nižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán v Pardubickém kraji (2,48 %) a Jihočeském kraji (2,65 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost vykazovaly  kraje Moravskoslezský (5,28%), Ústecký (5,23 %) a Karlovarský (5,02 %). V porovnání se říjnem 2019 se nezaměstnanost zvýšila ve všech krajích, v Královéhradeckém kraji nezaměstnanost stoupla o 0,74 p. b.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,54 %) a Trutnov (3,09 %). Nezaměstnanost mírně klesla v okresech Hradec Králové (o 0,03 p. b. na 3,03 %) a Jičín (o 0,12 p. b. na 2,09 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, v meziokresním žebříčku si s podílem nezaměstnaných 1,81 % dlouhodobě drží první místo.

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

Nabídka volných pracovních míst na konci října na území Královéhradeckého kraje představovala 11 899 míst, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo nárůst o 220 pracovních míst, tj. o 1,9 %. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Z celkového úhrnu bylo 21,5 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,8 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

V Královéhradeckém kraji připadlo na 1 evidované pracovní místo v průměru 0,89 uchazeče. Nejpříznivější situace byla v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín, kde se o jednu pracovní pozici ucházelo 0,45, resp. 0,61 uchazeče. Naopak v okrese Trutnov na jednu volnou pracovní pozici připadlo 1,78 uchazeče na 1 volné pracovní místo a v okrese Náchod 1,25 uchazeče. Republikový průměr činil 0,87 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

V průběhu devátého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 659 pracovních míst, nejvíce se jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 615 míst, tj. více než jedna třetina z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (229 pracovních míst).

 

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V říjnu se opět snížil počet uchazečů o zaměstnání v Královéhradeckém kraji - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 10. 2020
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)