V říjnu nezaměstnanost v kraji ještě mírně klesla

 

V měsíci říjnu pokračoval mírný pokles počtu nezaměstnaných v kraji i jejich podílu na obyvatelstvu kraje. Nezaměstnanost byla pátá nejnižší mezi kraji a v okrese Rychnov nad Kněžnou byla opět nejnižší ze všech okresů v České republice. Nabídka volných pracovních míst ve všech okresech převyšovala počty nezaměstnaných.

Na úřadech práce Královéhradeckého kraje bylo ke konci října evidováno celkem 8 115 uchazečů o  zaměstnání, tj. o 282 osob (o 3,4 %) méně než v závěru září. Počet nezaměstnaných klesl ve všech okresech kraje, absolutně i relativně nejvíce v okrese Hradec Králové (o 168 nezaměstnaných, tj. o 5,5 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ubylo v kraji 18,5 % nezaměstnaných, tj. 1 848 osob. Meziroční pokles nezaměstnaných  zaznamenaly všechny okresy v kraji, nejvýraznější byl v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (o 690 nezaměstnaných), v relativním vyjádření v okrese Trutnov, kde bylo snížení více než čtvrtinové (25,3 %).

V druhém měsíci nového školního roku přibylo na úřadech práce v kraji celkem 1 904 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (28,9 %) a Náchod (24,5 % z celkového počtu nových uchazečů). Noví uchazeči tvořili 23,5 % z celkového počtu nezaměstnaných a jejich podíl se meziročně zvýšil o 4,8 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchaziči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 10. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 88,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Více než polovinu tvořily ženy (54,3 %), podíl absolventů a mladistvých činil 7,5 % a osob se zdravotním postižením byla více než pětina (20,2 %).

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v kraji klesl proti září o desetinu procentního bodu na 2,06 % (muži 1,85 %, ženy 2,28 %). Ve srovnání s průměrem za Českou republiku (celkem 2,83 %; muži 2,57 %, ženy 3,09 %) byla nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji o 0,77 procentního bodu nižší.

V porovnání s ostatními regiony patří nezaměstnanost v  kraji dlouhodobě k nejnižším. V měsíci říjnu byla pátá nejnižší, ještě nižší podíl nezaměstnaných zaznamenaly kraje Pardubický (1,77 %), Plzeňský (1,85 %), Jihočeský (1,91 %) a  Hl. město Praha (1,99 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykázal nejvyšší nezaměstnanost okres Náchod (2,47 %),  přeskočil tak okres Hradec Králové, který držel prvenství předchozí čtyři měsíce. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob v kraji, ale i v celé České republice, drží okres Rychnov nad Kněžnou (1,10 %).

Na úřadech  práce v kraji bylo k 31. 10. evidováno 13 437 volných pracovních míst. Ve všech okresech převyšovaly volná pracovní místa počty uchazečů o zaměstnání. V kraji připadlo v průměru 0,6 nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo, což je mírně pod průměrem ČR (0,7 uchazečů).

Za měsíc říjen bylo nahlášeno na úřadech práce celkem 2 297 nových volných pracovních míst, tj. 17,1 % z jejich celkového počtu v kraji. Nejvíc jich bylo v okrese Hradec Králové (39 %) a Trutnov (21,9 %).

V měsíci říjnu pobíralo podporu v nezaměstnanosti 37,4 % uchazečů o zaměstnání, v kraji to bylo celkem 3 032 osob. Částečně nezaměstnaných bylo 363 osob, z nich 71,6 % tvořily ženy.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR

 Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V říjnu nezaměstnanost v kraji ještě mírně klesla - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa