V prvním měsíci roku nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji tradičně vzrostla

 

První měsíc roku přinesl růst počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, počtu pracovních míst v evidenci úřadu práce, ale také významný nárůst podílu nezaměstnaných osob.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci ledna celkem 9 684 uchazečů o zaměstnání, tj. o 608 osob (relativně vyjádřeno o 6,7 %) více než v prosinci. Nárůst počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly ve srovnání s měsícem předchozím všechny okresy. Nejvyšší nárůst byl v okrese Jičín a Rychnov nad Kněžnou (o 12,6 %, resp. 12,0 %).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostl v Královéhradeckém kraji počet uchazečů o zaměstnání o 0,3 %. Ve všech okresech došlo k růstu počtu uchazečů o zaměstnání, pouze v okrese Hradec Králové došlo meziročně k poklesu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Nejvíce vzrostl počet uchazečů v okrese Trutnov (o 161 osob), naopak nejvíce poklesl v okrese Hradec Králové (o 157 osob).

Během ledna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno 2 507 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (753 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 25,9 %, což je meziroční pokles o 0,9 procentního bodu.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 1. 2020

 

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 91,4 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný růst oproti prosinci (90,7 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání činil 47,4 %, podíl absolventů a mladistvých byl 6,0 % a osoby se zdravotním postižením tvořily 18,1 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 47,2 % osob.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

 

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji v lednu zaznamenal měsíční nárůst o 0,18 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,56 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,51 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v lednu nezaměstnanost žen nižší než nezaměstnanost mužů (muži 2,67 %, ženy 2,44 %). V republikovém průměru tomu bylo obdobně, podíl nezaměstnaných žen byl nižší než u mužů, a to o 0,08 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nižší nezaměstnaností. V prosinci se kraj umístil na 5. místě, v lednu si však významně polepšil na 3. příčku. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly kraje hlavní město Praha a Pardubický. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,40 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V lednu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,52 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 3. místo (lépe dopadl pouze okres Praha–východ a Praha–západ).

Na konci ledna úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 746 pracovních míst, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo nárůst o 60 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,7 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov a Náchod počet uchazečů o zaměstnání převyšoval počet pracovních míst v evidenci úřadu práce. V okrese Trutnov připadlo na 1 uchazeče 1,3 volného pracovního místa a v okrese Náchod 1,1 volného pracovního místa.

V průběhu prvního měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 236 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (852 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín a Náchod (267, resp. 279 míst).

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • V prvním měsíci roku nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji tradičně vzrostla - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 1. 2020
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa