V prvním měsíci roku nezaměstnanost opět mírně vzrostla

 

Počet evidovaných uchazečů o práci na úřadech práce během prvního měsíce roku 2019 vzrostl a současně počet pracovních příležitostí evidovaných úřadem práce mírně poklesl. V mezikrajském srovnání však Královéhradecký kraj zůstává z pohledu nezaměstnanosti na 4. místě.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly ke konci prvního měsíce roku celkem 9 654 uchazečů o zaměstnání, tj. o 686 osob více než na konci roku 2018. Nejvyšší nárůst v absolutním měřítku zaznamenaly okresy Hradec Králové a Náchod (210, resp. 198 osob). V relativním hodnocení nejvíce uchazečů o zaměstnání přibylo v okrese Rychnov nad Kněžnou a Jičín (13,1 %, resp. 9,9 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ubylo v kraji 1 196 uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce, nejvíce v okrese Trutnov, kde se jednalo o pokles o více než 17 %. V absolutním vyjádření se meziročně nejvíce snížil počet uchazečů  v okrese Hradec Králové a Trutnov (520, resp. 424 osob).

V prvním měsíci roku 2019 bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 2 587 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (779 osob). Noví uchazeči o práci tvořili 26,8 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Jejich podíl se meziročně zvýšil o více než  procentní body.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 1. 2019

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa) tvořili 90,2 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný nárůst ve srovnání s prosincem (89,9 %).

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob během měsíce ledna v Královéhradeckém kraji zaznamenal nárůst o 0,2 procentního bodu, tedy dosáhl hodnoty 2,50 %. Ve srovnání s průměrem ČR byl podíl nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji o 0,8 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu byl podíl nezaměstnaných mužů 2,55 % a žen 2,44 %. U tří okresů byla vyšší nezaměstnanost mužů, v okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov převažovala nezaměstnanost žen.

Mezi kraji České republiky patří Královéhradecký kraj mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností. V měsíci lednu se kraj umístil na 4. místě rovněž jako měsíc předchozí. Nižšího ukazatele míry nezaměstnanosti dosáhly již jen kraje Plzeňský, Pardubický a Hl. m. Praha. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyšší hodnoty ukazatele podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (3,33 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V měsíci lednu v tomto okrese hodnota ukazatele nezaměstnanosti dosáhla úrovně 1,48 % (2. místo mezi okresy ČR).

Na konci prvního měsíce roku 2019 úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 12 721 pracovních míst, což znamenalo ve srovnání s měsícem předešlým mírný pokles. Trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, však stále pokračoval v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou. Na území Rychnova nad Kněžnou na  1  pracovní místo připadlo pouze 0,3 uchazečů o zaměstnání. Naopak v okresech Náchod a Trutnov bylo v  lednu více uchazečů o zaměstnání ve srovnání s počtem evidovaných pracovních míst na úřadech práce.

V průběhu ledna bylo na úřadech práce v kraji nahlášeno 2 466 nových pracovních míst, nejvíce nových se jich nabízelo v okrese Hradec Králové (818). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (185).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

 

 Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • V prvním měsíci roku nezaměstnanost opět mírně vzrostla - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa