V prosinci v Královéhradeckém kraji podíl nezaměstnaných osob vzrostl

 

V průběhu měsíce prosince zaznamenaly úřady práce meziměsíční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání o 8,6 % na 10 622 uchazečů. Počet volných pracovních míst se oproti listopadu snížil o 1,8 %. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,83 % a v mezikrajském srovnání byl šestý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 31. 12. 2021 celkem 10 622 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční nárůst o 837 osob. Nárůst počtu uchazečů o zaměstnání byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvýraznější nárůst byl v okrese Jičín (o 11,7 %) a Náchod (o 11,2 %). Naopak nejméně uchazečů o zaměstnání přibylo v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 5,5 %) a Trutnov (o 6,1 %).

V porovnání s prosincem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji snížil o 7,5 %. Meziroční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvýraznější pokles počtu uchazečů o zaměstnání byl v okresech Hradec Králové o 12,6 %, tj. o 471 osob a Rychnov nad Kněžnou o 6,5 %, tj. o 65 osob.

 

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 12. 2021

 

V prosinci v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání převažovali muži, kteří se na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podíleli 50,1 %, Nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů byl evidován v okrese Náchod, a to 53,5 %. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (54,4 %) a Jičín (53,0 %). Počet žen hledajících práci meziměsíčně vzrostl o 192 osob, tj. o 3,8 %, na 5 301 žen. Počet mužů vzrost o 645 osob (o 13,8 %) na 5 321 mužů. Z celkového počtu uchazečů bylo 5,6 % absolventů a mladistvých a 17,1 % osob se zdravotním postižením. Počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 4,8 %, meziročně klesl o 5,0 % a počet osob se zdravotním postižením se meziměsíčně zvýšil o 2,5 %, meziročně klesl o 1,4 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že během prosince bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 918 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Náchod (567, resp. 509 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 18,1 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 1 081 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 91,0 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 4 080 uchazečů evidovaných na úřadu práce, tj. 38,4 %. Její průměrná výše činila 8 984 Kč. Celkem 27,8 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 32,5 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (9 556 Kč) a nejnižší v okrese Trutnov (8 353 Kč).

 

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci prosince osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 14,4 %. Nejméně osob, které v prosinci evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,7 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,9 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 833 osob, tj. 36,1%. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání byl vysokoškolsky vzdělaných (6,2 %, tj. 659 osob).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně vzrostl a dosáhl hodnoty 2,83 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,65 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než mužů, podíl nezaměstnaných osob u žen měl hodnotu 2,89 % a u mužů 2,78 %.

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností. V prosinci se kraj umístil na 6. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán opět v Pardubickém kraji (2,45 %), který se na pozici s nejnižší nezaměstnaností drží od května 2020. Druhá nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském kraji (2,73 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Moravskoslezský (5,14 %) a Ústecký (5,08 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Karlovarském kraji (4,18 %). V porovnání s prosincem 2020 nezaměstnanost klesla ve všech krajích. Nejvýraznější meziroční pokles podílu nezaměstnaných osob byl evidován v Karlovarském (o 1,26 p. b.) a Olomouckém kraji (o 0,76 p. b.). V Královéhradeckém kraji nezaměstnanost klesla o 0,28 p. b.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,70 %) a Trutnov (3,18 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde v meziokresním žebříčku s podílem nezaměstnaných 1,72 % obsadil třetí místo. Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi všemi 77 okresy (vč. hl. města Prahy) byl zaznamenán v okrese Praha-východ, a to 1,28 %.

Nabídka volných pracovních míst na konci prosince v Královéhradeckém kraji představovala 12 228 míst, meziměsíčně jejich počet klesl o 226 pracovních míst, tj. o 1,8 %. Při porovnání s prosincem 2020 se jejich počet zvýšil o 5,6 %. Z celkového úhrnu bylo 20,8 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,3 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. prosinci v Královéhradeckém kraji 0,9 uchazeče. Nejpříznivější situace byla v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové, kde na 1 pracovní místo připadalo 0,4, resp. 0,7 uchazeče. Naopak v okresech Trutnov a Náchod na jedno volné pracovní místo připadlo 1,5, resp. 1,2 uchazeče. Republikový průměr činil 0,8 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

V průběhu prosince bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 482 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 497 míst, tj. 33,5 % z celkového počtu nově hlášených míst v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Trutnov (196 míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V prosinci v Královéhradeckém kraji podíl nezaměstnaných osob vzrostl - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 12. 2021
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)