V květnu pokračoval růst nezaměstnanosti

 

Pátý měsíc roku přinesl růst počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, počtu míst v evidenci úřadu práce a podílu nezaměstnaných osob. Meziročně byla nezaměstnanost v kraji vyšší o 0,97 procentního bodu a počet evidovaných uchazečů vzrostl o dvě pětiny. Nejvyšší nezaměstnanost má i nadále okres Náchod.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci května celkem 10 855 uchazečů o zaměstnání, tj. o 323 osob (relativně o 3,1 %) více než v dubnu. Nárůst počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly ve srovnání s předchozím měsícem všechny okresy. Nejvyšší nárůst byl v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 4,4 %) a Hradec Králové (o 4,2 %).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostl v Královéhradeckém kraji počet uchazečů o zaměstnání o 40,3 %. Ve všech okresech došlo k růstu počtu uchazečů o zaměstnání. V relativním hodnocení vzrostl meziročně nejvíce počet uchazečů v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 56,1 %), v absolutním hodnocení v okrese Náchod (o 955 osob).

Během května bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno 1 604 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (470 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 14,8 %, což je meziměsíční pokles o 7,0 procentních bodů.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 5. 2020

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 92,9 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání činil 49,7 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,1 % a osoby se zdravotním postižením tvořily 15,9 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 41,9 % osob.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji v květnu zaznamenal měsíční růst o 0,10 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,92 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,7 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v květnu nezaměstnanost žen opět vyšší než nezaměstnanost mužů (muži 2,87 %, ženy 2,97 %). V republikovém průměru tomu bylo obdobně, podíl nezaměstnaných žen byl vyšší než u mužů, a to o 0,18 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V květnu se kraj umístil na 4. místě, čímž si ve srovnání s měsícem předchozím o jednu příčku pohoršil. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly kraje Pardubický, hl. město Praha a Jihočeský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,76 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V květnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,85 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 1. místo (okres si ve srovnání s měsícem předchozím o jednu příčku polepšil).

Na konci května úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 12 994 pracovních míst, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo nárůst o 319 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,8 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov a Náchod počet uchazečů o zaměstnání převyšoval počet pracovních míst v evidenci úřadu práce. V okrese Trutnov připadlo na 1 uchazeče 1,7 volného pracovního místa a v okrese Náchod 1,3 volného pracovního místa.

V průběhu pátého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 1 447 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (634 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (107 míst).

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • V květnu pokračoval růst nezaměstnanosti - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 5. 2020
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)