V Královéhradeckém kraji se očekává téměř stejná úroda základních obilovin a řepky jako loni

 

Podle prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin v Královéhradeckém kraji ve výši 473 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je odhad o 1,0 % vyšší. Odhad sklizně řepky činí 67 tis. tun, což je o 0,7 % méně než se sklidilo v loňském roce. U ovoce se odhaduje první místo mezi kraji ve sklizni rybízu, druhé místo ve sklizni třešní a třetí místo ve sklizni višní.

 

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2022 byl následně proveden k 10. červnu první letošní odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky a raných druhů ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt). 

První letošní odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 473 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 4,9 tis. tun, tj. o 1,0 %, více. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,68 t/ha je meziročně nižší o 0,36 t/ha. Zvětšila se osevní plocha základních obilovin o 7,4 %. Ke snížení odhadované sklizně došlo u pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa z důvodu snížených osevních ploch. Vyšší sklizeň než v loňském roce se odhaduje u pšenice ozimé, ječmene ozimého a žita. V celé České republice se očekává pokles produkce základních obilovin o 0,9 % a snížení výnosů z loňských 5,85 t/ha na odhadovaných 5,51 t/ha. V Královéhradeckém kraji se očekávají nižší výnosy u všech základních obilovin kromě ovsa a tritikale.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích i v Královéhradeckém kraji zůstává pšenice, která je v kraji pěstována na více než třetině osetých ploch, což pro letošní rok představuje 61,1 tis. ha. Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 336,3 tis. tun a proti loňské sklizni je to nárůst o 24,8 tis. tun, tj. o 8,0 %. Odhadovaný výnos 6,00 tun z jednoho hektaru je o desetinu nižší než loni (o 0,63 t/ha). Osevní plocha se zde zvýšila o pětinu. U pšenice jarní se očekává sklizeň při hektarovém výnosu 4,78 tuny celkem 23,7 tis. tun zrna, což je výrazný propad oproti loňskému roku vlivem sníženi osevní plochy o dvě pětiny. Odhad produkce ozimého ječmene činí 40,0 tis. tun, což je meziroční zvýšení o 6,7 %. Zde došlo ke zvýšení osevních ploch o 15,1 %. U jarního ječmene se očekává při produkci 38,9 tis. tun pokles sklizně o 4,7 tis. tun, (tj. o desetinu). Jeho osevní plocha se snížila o 8,0 %.

Odhadovaná produkce žita ve výši 8,7 tis. tun je o desetinu vyšší než vloni. Meziročně se zvýšila i osevní plocha žita o 12,2 % a výnos má dosáhnout 5,04 t/ha, což je o 0,07 t/ha méně. Oves byl oset na ploše o pětinu menší než vloni. Odhadovaný výnos 3,57 t/ha je vyšší než vloni a má se ho sklidit o 1,2 tis. tun, tj. o 14,1 % zrna méně. 

Úroda raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji očekávána ve výši 482 tun při výnosu 23,18 t/ha.

Řepka je nadále po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou v kraji i v České republice s podílem na struktuře osevních ploch 13,2 % (v ČR 14,0 %). Očekávaný výnos je v Královéhradeckém kraji o 1,7 % vyšší než v loňském roce. Její osevní plocha se meziročně snížila o 2,4 %. Při osevní ploše 21,8 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,07 t/ha (v celé ČR se očekává výnos 3,10 t/ha) je odhad sklizně 67,0 tis. tun s meziročním poklesem o 489 tun, tj. o 0,7 %.

První letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména rybízu, třešní a višní. U rybízu má Královéhradecký kraj druhý nejvyšší počet keřů za krajem Středočeským a odhaduje se výnos 2,46 kg na 1 keř a nejvyšší sklizeň ze všech krajů 1 048 tun. Produkce rybízu představuje 30,2 % hodnoty v České republice. Očekávaná sklizeň třešní je na druhém místě po kraji Středočeském a odhaduje se na 647 tun, což je téměř čtvrtina odhadované produkce v celé republice. Předpokládaná úroda višní 625 tun je třetí nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském a Jihomoravském) a na celorepublikové sklizni se podílí desetinou.

 

Více informací naleznete v navazujících publikacích: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2022  a  Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2022

Příští prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu v červenci 2022 zveřejní Český statistický úřad 11. 8. 2022.

 

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:
Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

 

 

  • V Královéhradeckém kraji se očekává téměř stejná úroda základních obilovin a řepky jako loni - komentář v PDF
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2022