V dubnu vzrostla v Královéhradeckém kraji míra nezaměstnanosti i počet uchazečů

 

Čtvrtý měsíc roku přinesl růst počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podílu nezaměstnaných osob. Meziročně byla nezaměstnanost v kraji vyšší o 0,76 procentních bodů a počet evidovaných uchazečů o 30,0 %. Nejvyšší nezaměstnanost má i nadále okres Náchod.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci března celkem 10 532 uchazečů o zaměstnání, tj. o 1 066 osob (relativně o 11,3 %) více než v březnu. Nárůst počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly ve srovnání s měsícem předchozím všechny okresy. Nejvyšší nárůst byl v okrese Jičín (o 18,5 %) a Trutnov (o 15,4 %).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostl v Královéhradeckém kraji počet uchazečů o zaměstnání o 30,0 %. Ve všech okresech došlo k růstu počtu uchazečů o zaměstnání. V relativním hodnocení vzrostl meziročně nejvíce počet uchazečů v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 45,7 %). V absolutním hodnocení v okrese Náchod (o 768 osob).

Během dubna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno 2 293 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Trutnov (578 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 21,8 %, což je meziměsíční nárůst o 4,1 procentního bodu.

 

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 4. 2020

 

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 92,6 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání činil 49,7 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,4 % a osoby se zdravotním postižením tvořily 17,7 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 44,6 % osob.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

 

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji v dubnu zaznamenal měsíční růst o 0,32 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,82 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,6 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v dubnu nezaměstnanost žen vyšší než nezaměstnanost mužů (muži 2,77 %, ženy 2,87 %). V republikovém průměru tomu bylo obdobně, podíl nezaměstnaných žen byl vyšší než u mužů, a to o 0,15 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V dubnu se kraj umístil na 3. místě, čímž si ve srovnání s měsícem předchozím o jednu příčku polepšil. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly kraje hl. město Praha a Pardubický. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,72 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V dubnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,78 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 2. místo (lépe dopadl pouze okres Praha–východ – 1,74 %).

Na konci dubna úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 12 675 pracovních míst, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo významný pokles o 1 123 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,8 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov a Náchod počet uchazečů o zaměstnání převyšoval počet pracovních míst v evidenci úřadu práce. V okrese Trutnov připadlo na 1 uchazeče 1,8 volného pracovního místa a v okrese Náchod 1,3 volného pracovního místa.

V průběhu čtvrtého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 822 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (429 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (70 míst).

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

 

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • V dubnu vzrostla v Královéhradeckém kraji míra nezaměstnanosti i počet uchazečů - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 4. 2020
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa