V červnu pokračoval pozitivní trend na trhu práce

 

Během června nadále pokračoval pozitivní trend na trhu práce. Počet uchazečů v evidenci úřadu práce i podíl nezaměstnaných osob se snížil a počet pracovních míst hlášených úřadům práce vzrostl.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci června celkem 7 518 uchazečů o zaměstnání, tj. o 218 osob méně než v květnu. Nejvyšší pokles zaznamenal okres Hradec Králové a Náchod (93, resp. 62 osob). Z relativního hodnocení však nejvíce uchazečů ubylo v okrese Rychnov nad Kněžnou (5,6 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Jičín. V absolutním i relativním měřítku nejvíce uchazečů o zaměstnání ubylo v okrese Hradec Králové (350, resp. 11,8 %). V Jičíně naopak počet evidovaných uchazečů o práci vzrostl o 101 osob (relativně o 11,8 %)

Během června bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 1 410 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (428 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 18,8 %, což je ve srovnání s měsícem předchozím (20,1 %) mírný pokles.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci ÚP k 30. 6. 2019

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 88,3 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný nárůst oproti červnu (87,4 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 54,4 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,4 % a osoby se zdravotním postižením tvořily více než 21 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 42,7 %.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob během června v Královéhradeckém kraji zaznamenal velmi mírný pokles o 0,04 procentního bodu, tedy dosáhl hodnoty 1,91 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,7 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v červnu nezaměstnanost mužů opět významně nižší než nezaměstnanost žen (muži 2,1 %, ženy 1,7 %). V republikovém průměru byl také podíl nezaměstnaných mužů nižší než u žen, a to o 0,5 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší mírou nezaměstnaných osob. V červnu (rovněž jako v měsíci květnu) se kraj umístil na 5. místě. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Pardubický, Plzeňský, Jihočeský a Hl. město Praha. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,24 %) a Hradec Králové (2,16 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V červnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,08 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 2. místo (1. místo zaujal okres Praha-východ, hodnota podílu nezaměstnaných osob 1,06 %).

Na konci května úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 109 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 359 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,5 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání. Připadlo zde 0,97 uchazeče na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadu práce.

V průběhu šestého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 001 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (725). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (195).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

Více informací naleznete na Integrovaném portálu MPSV

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V červnu pokračoval pozitivní trend na trhu práce - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci ÚP k 30. 6. 2019
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce