V červenci podíl nezaměstnaných osob vzrostl

 

Během července došlo ke zvratu pozitivního trendu na trhu práce. Sedmý měsíc přinesl růst podílu nezaměstnaných osob a počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání stejně jako v celé ČR. Počet volných pracovních míst v evidenci úřadu práce však mírně vzrostl.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci července celkem 8 109 uchazečů o zaměstnání, tj. o 591 osob více než v červnu. Všechny okresy Královéhradeckého kraje zaznamenaly nárůst počtu uchazečů o zaměstnání, přičemž nejvyšší nárůst (z pohledu absolutních hodnot) zaznamenal okres Hradec Králové (202 osob). Z relativního pohledu nejvíce vzrostl počet uchazečů v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 16,7 %).

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Jičín a Rychnov nad Kněžnou. V absolutním i relativním měřítku nejvíce uchazečů o zaměstnání ubylo v okrese Hradec Králové (375, resp. 11,7 %). V okrese Jičín vzrostl počet uchazečů meziročně o 61 osob (6,3 %) a v okrese Rychnov nad Kněžnou o 69 osob (11,1 %).

Během července bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 1 973 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (609 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 24,3 %, což je meziroční nárůst o 5,5 procentních bodů.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 7. 2019

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 89,6 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný nárůst oproti červnu (88,3 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 56,4 %, podíl absolventů a mladistvých byl 5,1 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř 20 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 45,3 %.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob během července v Královéhradeckém kraji zaznamenal nárůst o 0,18 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,09 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,6 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v červenci nezaměstnanost mužů opět významně nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,77 %, ženy 2,43 %). V republikovém průměru byl také podíl nezaměstnaných mužů nižší než u žen, a to o 0,7 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností. V červenci (rovněž jako v měsíci červnu) se kraj umístil na 5. místě. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Plzeňský, Hl. město Praha, Jihočeský a Pardubický. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,43 %) a Hradec Králové (2,38 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V červenci hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,28 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 3. místo (čímž si okres pohoršil o jednu příčku ve srovnání s měsícem předchozím).

Na konci července úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 196 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 87 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání. Připadlo zde 1,06 uchazeče na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadu práce.

V průběhu sedmého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 179 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (685). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (251).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

 

Více informací naleznete na Integrovaném portálu MPSV

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • V červenci podíl nezaměstnaných osob vzrostl - aktualita v pdf
  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 7. 2019
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce