V 1. pololetí se v kraji ubytovalo 507 tisíc domácích a téměř 172 tisíc zahraničních hostů

 

Návštěvnost Královéhradeckého kraje roste již pátým rokem. V 1. pololetí 2019 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje meziročně o 4,8 % a počet přenocování o 4,2 %. Nejčastějšími zahraničními hosty byli tradičně turisté z Německa a Polska.

 

Během prvních šesti měsíců letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo 679,2 tisíc hostů, což bylo o 30,8 tisíc hostů více než ve stejném období roku 2018. Na nárůstu se podíleli jak domácí, tak i zahraniční hosté. Rezidenti (domácí hosté) tvořili tři čtvrtiny z celkového počtu hostů a přijelo jich o 18 tisíc (o 3,7 %) více než v 1. pololetí 2018. Nárůst zahraniční klientely (nerezidentů) byl vyšší o 8,1 % a představoval meziroční přírůstek téměř 13 tisíc hostů. Do Královéhradeckého kraje zavítalo 7,0 % hostů z celkového počtu všech hostů hromadných ubytovacích zařízení v České republice, z toho domácí hosté se podíleli na republikovém počtu 10,6 % a zahraniční 3,5 %.

Tabulka: Hosté v HUZ v 1. pol. 2019 podle krajů

Regionálně přibylo hostů ve všech krajích a v Královéhradeckém kraji se ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji. Počet domácích hostů v kraji dosáhl 507 tisíc a po Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji byl třetí nejvyšší. U osob ze zahraničí zaujal náš kraj páté pořadí za Hl. městem Prahou, Karlovarským, Jihomoravským a Jihočeským krajem. U všech krajů, s výjimkou Jihočeského, došlo ke zvýšení návštěvnosti u hostů ze zahraničí. U domácích hostů se návštěvnost zvýšila také u většiny krajů kromě Středočeského a Kraje Vysočina.

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (68,8 tis. osob), kteří tvořili dvě pětiny všech nerezidentů. Oproti 1. pololetí 2018 jich přijelo o 4,5 tisíc osob (tj. o 6,9 %) více. Podobný nárůst nastal u hostů ze sousedního Polska, kterých bylo 45,5 tisíc (druhý nejvyšší počet) a přijelo jich o 2,3 tis. více, tj. o 5,3 %. Srovnatelný meziroční nárůst zaznamenali i hosté ze Slovenska (o 5,5 %). Ze zemí, které se umístily na předních místech v počtu návštěvníků kraje, došlo k nárůstu hostů ještě u Ruska (o 21,5 %), Nizozemska (o 16,4 %) a Dánska (11,3 %).

 

Graf: Nerezidenti v HUZ Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. pololetí 2019

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl v kraji o 4,2 %, méně u domácích (o 2,8 %) a více u zahraničních návštěvníků (o 8,2 %). V celé České republice byl zaznamenán růst počtu přenocování o 2,5 %. Meziroční nárůst počtu přenocování vykázaly všechny kraje kromě Zlínského a nejvýraznější nárůst zaznamenaly Liberecký a Olomoucký kraj (o 7,5 %, resp. 6,7 %).

Tabulka: Přenocování v HUZ v 1. pololetí 2019 podle krajů

Průměrný počet přenocování ve sledovaných zařízeních České republiky činil v 1. pololetí letošního roku 2,5 noci. U zahraničních návštěvníků to bylo 2,5 noci, u domácích 2,6 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,2 noci na jeden pobyt a mezi kraji to bylo druhé místo po kraji Karlovarském (4,6 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,4 noci, domácí hosté 3,2 noci.

 

Více informací najdete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou v odkaze Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2019 - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2019 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2019 podle krajů