Územní změny k 1. 1. 2005

 

Seznam obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem byl stanoven zákonem č. 314/2002 Sb. ze dne 13. 6. 2002, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2003. V návaznosti na tento zákon pak Ministerstvo vnitra ČR vyhláškou č. 388/2002 Sb. stanovilo správní obvody těchto obcí. V Královéhradeckém kraji bylo zřízeno 15&nbspsprávních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Příslušnost obcí do správních obvodů byla upravena k 1. 1. 2005 novou vyhláškou č. 388/2004 Sb. ze dne 24.&nbsp6.&nbsp2004, kterou se mění vyhláška z roku 2002. Došlo ke změnám ve vymezení správních obvodů. Obce Čermná, Očelice a Staré Smrkovice byly administrativně přesunuty do jiných správních obvodů obcí s rozšířenou působností a tím i nových pověřených obecních úřadů v rámci kraje.


Územní změny v Královéhradeckém kraji k 1. 1. 2005


  • Administrativně správní uspořádání kraje od 1. 1. 2005
  • Administrativní mapa kraje podle ORP k 1. 1. 2004
  • Administrativně správní uspořádání kraje k 1. 1. 2003