Stagnace odhadované produkce základních obilovin a růst produkce brambor, řepky a cukrovky

 

Poslední letošní odhady sklizně základních obilovin v Královéhradeckém kraji oproti loňské úrodě zůstávají na stejné úrovni. Vyšší bude produkce ječmene, žita a ovsa, nižší naopak pšenice. Odhadovaná úroda kukuřice, brambor, cukrovky a řepky vzrostla.

 

Odhady sklizní zemědělských plodin zpracovává Český statistický úřad k 10. červnu, k 15. červenci a k 15. září. K 15. září byly kromě základních obilovin zpracovány odhady hektarových výnosů a sklizně kukuřice na zrno a máku a zpřesněné odhady brambor, cukrovky technické a řepky.

Na základě zjišťování k 15. září 2020 se odhaduje v Královéhradeckém kraji sklizeň obilovin (základní obiloviny, bez ostatních obilovin) ve výši 467,6 tis. tun při průměrném výnosu 5,91 t/ha. Proti skutečnosti roku 2019 to znamená zvýšení sklizně o 2,0 tis. tun (tj. o 0,4 %) a zvýšení hektarového výnosu o 0,27 t/ha (tj. o 4,9 %). Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 29,7 tis. tun je ve srovnání s loňskou sklizní o 1,9 tis. tun vyšší (tj. o 5,7 %).

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK a ČR

 

Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 330,6 tis. tun a proti loňské sklizni je to o 8,6 tis. tun (tj. o 2,5 %) méně. Odhadovaný výnos 6,17 tun z jednoho hektaru je vyšší o 0,30 tun z hektaru. U pšenice jarní se předpokládá sklizeň 8,2 tis. tun zrna, což je o 13,5 % méně než loni, při hektarovém výnosu 4,57 tuny. U pšenice jarní ovšem došlo ke snížení osetých ploch oproti loňsku o jednu čtvrtinu. Odhad produkce ozimého ječmene činí 42,1 tis. tun, tj. o 6,3 % (o 2,5 tis. tun) více než v loňském roce. U jarního ječmene se očekává sklizeň 46,0 tis. tun, tj. zvýšení o 2,8 tis. tun, tj. o 6,4 %.

U žita ozimého a jarního odhadujeme zvýšení produkce oproti loňsku o 7,5 %, sklizeň se zde odhaduje na 10,1 tis. tun. U ovsa se odhadovaná sklizeň zvýšila na 9,2 tis. tun, což činí zvýšení téměř o dvě pětiny.

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2020

 

Produkce brambor ostatních (tj. určených pro konzumní účely a průmyslové zpracování) se očekává 21,1 tis. tun, tj. meziroční růst o 3,5 tis. tun, tj. o pětinu. Hektarový výnos brambor ostatních se také zvýšil na 29,10 t/ha a to je o 8,2 % více než v roce 2019.

Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 690,3 tis. tun, tj. v porovnání se skutečností minulého roku to představuje růst o 56,4 tis. tun, tj. o 8,9 %. Hektarový výnos se očekává ve výši 64,12 t/ha a je o 2,24 t/ha (tj. o 3,6 %) vyšší než loni.

Odhadovaný hektarový výnos řepky 3,30 t/ha se zvýšil proti loňské skutečnosti o 0,29 t/ha, tj. o desetinu. Celková produkce řepky by měla být 78,5 tis. tun, tj. o 16,3 % (o 11,0 tis. tun) více než skutečnost v minulém roce.

 

Více info naleznete v publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2020.

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

 

 Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Stagnace odhadované produkce základních obilovin a růst produkce brambor, řepky a cukrovky - aktualita v pdf
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2020