Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2020

 

Stavy skotu, prasat a drůbeže v Královéhradeckém kraji klesají. Meziročně klesly celkové stavy skotu, drůbeže a zejména prasat. Naopak se zvýšily stavy koz, ovcí i koňů.

 

Zemědělství je důležitým odvětvím v Královéhradeckém kraji v oblasti pěstování rostlin i chovu hospodářských zvířat. Z hlediska stavu hospodářských zvířat se kraj řadí na třetí místo mezi kraji v počtu chovaných slepic, jejichž stav činil k 1. 4. 2020 téměř 1,5 mil. kusů, tj. necelá pětina stavu v České republice (18,2 %).

 

Tabulka: Stavy hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. 4.

 

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2020 klesly meziročně stavy skotu celkem o 414 kusů, tj. o 0,4 %. Proti roku 2005 poklesly stavy o 7,6 %. Počty krav se na celkovém počtu skotu podílely 41,0 %, jejich stavy se meziročně zvýšily o 125 kusů, tj. o 0,3 %, vzrostl i počet jalovic o 61 kusů, tj. o 0,3 %.

Stavy prasat celkem se v úhrnu proti soupisu 2019 snížily o 8 838 kusů, tj. o 13,5 %, z toho počet prasnic o 526 kusů, tj. o 13,9 %. Počet prasniček se zvýšil o 485 kusů, tj. o 36,0 %. Selat přibylo meziročně 666 kusů, tj. 3,8 % a tvořily téměř třetinu celkového počtu prasat. V porovnání s rokem 2005 byly stavy prasat o více než tři čtvrtiny menší.

Počty ovcí se meziročně zvýšily o 786 kusů, tj. o 5,0 %, koz o 135 kusů, tj. o 9,0 % a koní o 12 kusů, tj. o 0,4 %.

Celkové stavy drůbeže klesly meziročně o 27,8 tis. kusů, tj. o 1,0 %, z toho počet slepic o 16,9 tis. kusů, tj. o 0,7 %. Počty slepic se proti roku 2005 zvýšily o více než dvojnásobek, a to o 889 tis. kusů, tj. o 135 %.

 

Graf: Hospodářská zvířata v Královéhradeckém kraji v letech 2005 až 2020 (stav k 1. 4. )

 

Více informací naleznete v publikaci Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2020 v tabulkách podle krajů.

Další údaje o zemědělství v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Soupis hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji k 1. dubnu 2020 - aktualita v pdf
  • Stavy hospodářských zvířat v Královéhradeckém kraji (stav k 1. 4.)