Růst odhadované produkce základních obilovin a pokles produkce řepky

 

Poslední letošní odhady sklizně základních obilovin v Královéhradeckém kraji oproti loňské úrodě vzrostly. Vyšší bude produkce pšenice ozimé, žita, ječmene ozimého, nižší naopak pšenice jarní, ovsa a ječmene jarního. Odhadovaná úroda kukuřice a řepky poklesla, brambor a cukrovky vzrostla.

 

Odhady sklizní zemědělských plodin zpracovává Český statistický úřad k 10. červnu, k 15. červenci a k 15. září. K 15. září byly kromě základních obilovin zpracovány odhady hektarových výnosů a sklizně kukuřice na zrno a máku a zpřesněné odhady brambor, cukrovky technické a řepky.

Na základě zjišťování k 15. září 2019 se odhaduje v Královéhradeckém kraji sklizeň obilovin (základní obiloviny, bez ostatních obilovin) ve výši 475,0 tis. tun při průměrném výnosu 5,75 t/ha. Proti skutečnosti roku 2018 to znamená zvýšení sklizně o 82,2 tis. tun (tj. o pětinu) a zvýšení hektarového výnosu o 0,63 t/ha (tj. o 12,2 %). Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 25,6 tis. tun je ve srovnání s loňskou sklizní o 3,9 tis. tun nižší (tj. o 13,2 %).

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a ČR

Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 345,0 tis. tun a proti loňské sklizni je to o 103,0 tis. tun (tj. o 42,6 %) více. Odhadovaný výnos 5,97 tun z jednoho hektaru je vyšší o 0,48 tun z hektaru. U pšenice jarní se předpokládá sklizeň 10,2 tis. tun zrna, což je o tři čtvrtiny méně než loni, při hektarovém výnosu 4,27 tuny. U pšenice jarní ovšem došlo k výraznému snížení osetých ploch oproti loňsku a to o tři čtvrtiny. Odhad produkce ozimého ječmene činí 39,6 tis. tun, tj. o dvě pětiny (o 11,1 tis. tun) více než v loňském roce. U jarního ječmene se očekává sklizeň 44,1 tis. tun, tj. snížení o 4,4 tis. tun, tj. o 9,1 %.

U žita ozimého a jarního odhadujeme zvýšení produkce oproti loňsku téměř o třetinu, sklizeň se zde odhaduje na 10,3 tis. tun. U ovsa se odhadovaná sklizeň snížila na 8,0 tis. tun, což činí snížení o 6,1 %.

Produkce brambor ostatních (tj. určených pro konzumní účely a průmyslové zpracování) se očekává 17,5 tis. tun, tj. meziroční růst o 1,7 tis. tun, tj. o desetinu. Hektarový výnos brambor ostatních se také zvýšil na 27,00 t/ha a to je o 13,2 % více než v roce 2018.

Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 609,4 tis. tun, tj. v porovnání se skutečností minulého roku růst o 56,4 tis. tun, tj. o desetinu. Hektarový výnos se očekává ve výši 59,49 t/ha a je o 8,73 t/ha (tj. o 17,2 %) vyšší než loni.

Hektarový výnos řepky 3,05 t/ha se snížil proti loňské skutečnosti o 0,32 t/ha, tj. o 9,4 %. Celková produkce řepky by měla být 68,4 tis. tun, tj. o 21,4 % (o 18,7 tis. tun) méně než skutečnost v minulém roce.

Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2019

 

Více info naleznete v publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2019.

 Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Růst odhadované produkce základních obilovin a pokles produkce řepky - aktualita v pdf
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2019