Regiony soudržnosti v publikacích a datových výstupech

 

Regionální účty (aplikace)


130062-ep Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

130064-ep Věkové složení obyvatelstva v ČR

Úmrtnostní tabulky

250128-ep Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil

250130-ep Trh práce v ČR

110024-ep Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR

110023-ep Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích

3111-ep Ročenka statistiky trhu práce

250132-ep Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - roční průměry

160018-17 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů

0001-ep Statistická ročenka České republiky

330089-22 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje

Regiony NUTS v Evropské unii

Regionální ročenka Eurostatu (anglicky)

Regiony v Evropě - vizualizované statistiky (anglicky)

Veřejná databáze - tabulky s údaji za NUTS2