Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji za rok 2017 se přehoupla přes 27 tisíc korun

 

Průměrná mzda v kraji dosáhla v roce 2017 hodnoty 27 087 Kč. Tempo růstu mezd bylo páté nejrychlejší ze všech krajů, kraj se výší mzdy zařadil na 6. příčku mezi čtrnácti kraji. V samotném 4. čtvrtletí 2017 rostly mzdy ještě rychleji (o 8,5 %), mezi kraji to bylo čtvrté nejrychlejší tempo růstu.

Za rok 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v kraji o 1 917 Kč na 27 087 Kč. Tempo růstu mezd v Královéhradeckém kraji (7,6 %) bylo rychlejší než republikový průměr (o 7,0 %) a mezi kraji bylo páté nejrychlejší po krajích Karlovarském, Plzeňském, Středočeském a Pardubickém. Nejpomaleji rostly mzdy v Hl. městě Praze (o 5,7 %).

Mzda v kraji zaostala za průměrem České republiky o 2 417 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v Hl. městě Praze (37 288 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o 10 201 Kč. Naopak nejnižší mzdu vyplácely v kraji Karlovarském (25 583 Kč). Královéhradecký kraj se řadí výší mzdy na šestou příčku mezi čtrnácti kraji.

Úroveň reálných mezd ovlivňuje vedle nominálních mezd i výše inflace (růst spotřebitelských cen). V 1.–4. čtvrtletí se zvýšily spotřebitelské ceny meziročně o 2,5 %, reálná mzda v kraji tak vzrostla o 5,0 %, což bylo nad průměrem ČR (4,4 %).

 

S úrovní mezd úzce souvisí i zaměstnanost v regionu. V 1.–4. čtvrtletí 2017 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území Královéhradeckého kraje celkem 196,3 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), byl to pátý nejnižší počet mezi kraji. Oproti předchozímu roku 2016 došlo k nárůstu o 4,1 tis. zaměstnanců, tj. o 2,1 % a mezi kraji třetí pořadí po Hl. městě Praze a Středočeském kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 4,9 %, to bylo téměř stejné procento jako v roce předchozím. Mezi kraji to byl pátý nejnižší podíl.

V samotném 4. čtvrtletí roku 2017 vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v kraji o 8,5 %, tj. o 2 295 Kč na 29 153 Kč. Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 2,6 %, reálně tak mzda v kraji vzrostla o 5,8 %. Tempo růstu nominální a reálné mzdy bylo páté nejrychlejší ze všech krajů.

Také evidenční počet zaměstnanců vzrostl ve 4. čtvrtletí o 4,8 tis. osob, tj. o 2,5 %. Tempo růstu bylo nad průměrem ČR (1,9 %), ale mezi kraji čtvrté nejrychlejší. V závěrečném čtvrtletí roku 2017 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 199,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), mezi kraji to byl pátý nejnižší počet.

Další informace naleznete v „Rychlé informaci“ Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2017.

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkazech: Statistiky/Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.