Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji vzrostla v prvním čtvrtletí reálně o 4,7 %

 

V prvních třech měsících vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v kraji proti stejnému období roku 2018 o 7,5 %, reálně se zvýšila o 4,7 %. Ve srovnání s republikovým průměrem kraj dosáhl hodnoty o 0,1 procentního bodu vyšší.

Za první tři měsíce roku 2019 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 29 740 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období loňského roku vzrostla o 2 063 Kč, tj. o 7,5 %. Tempo růstu bylo nad průměrem ČR (7,4 %) o 0,1 procentního bodu.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky o 2 726 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v Hl. městě Praze (41 450 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o 11 710 Kč. Výší mzdy zaujal kraj 7. příčku mezi kraji. Nejnižší mzda byla vyplácena v kraji Karlovarském (28 385 Kč).

Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí  průměrně vzrostly v ČR o 2,7 %, reálný růst mezd v Královéhradeckém kraji tak představoval 4,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu nad průměrem ČR. Nejnižší reálný růst mezd zaznamenal Kraj Vysočina (3,7 %).

V 1. čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 202,1 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k přírůstku o 2,1 tisíc zaměstnanců. Tempo růstu počtu zaměstnanců bylo 1,1  %. Nejvyšší meziroční přírůstek počtu zaměstnanců zaznamenaly subjekty na území Hl. města Prahy (22,7 tisíc zaměstnanců), naopak v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském a Kraji Vysočina došlo k poklesu počtu zaměstnanců.

 

Grafy: Průměrná měsíční nominální mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2019; Nominální a reálná změna mezd podle krajů (1.čtvrtletí 2019/1.čtvrltletí 2018)

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji vzrostla v prvním čtvrtletí reálně o 4,7 % - aktualita v pdf