Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji vzrostla v 1. pololetí reálně o 5,1 %

 

Průměrná měsíční mzda v Královéhradeckém kraji dosáhla v 1. pololetí částky 31 300 Kč. Meziročně vzrostla o 8 %, reálně se zvýšila o 5,1 %. Ve srovnání s republikovým průměrem bylo tempo růstu o 0,7 procentního bodu vyšší a mezi kraji nejvyšší.

 

Za šest měsíců letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 31 300 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období loňského roku vzrostla o 2 316 Kč, tj. o 8,0 %. Tempo růstu bylo nad průměrem ČR o 0,7 procentního bodu a mezi kraji bylo nejvyšší.

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1.-2. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky o 1 997 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v Hl. městě Praze (41 964 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o 10 664 Kč. Výší mzdy zaujal kraj 5. příčku mezi kraji. Nejnižší mzda byla vyplácena v kraji Karlovarském (29 031 Kč).

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny v 1. pololetí průměrně vzrostly v ČR o 2,8 %, reálný růst mezd v Královéhradeckém kraji tak představoval 5,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu nad průměrem ČR. Nejnižší reálný růst mezd zaznamenal Kraj Vysočina (3,5 %).

V 1. pololetí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 204,6 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k přírůstku o 2,7 tisíc zaměstnanců. Tempo růstu počtu zaměstnanců bylo 1,3 %. Nejvyšší meziroční přírůstek počtu zaměstnanců zaznamenaly subjekty na území Hl. města Prahy (23,2 tisíc zaměstnanců), naopak v osmi krajích došlo k poklesu počtu zaměstnanců.

 

Grafy: Průměrná měsíční nominální mzda podle krajů v 1. pololetí 2019; Nominální a reálná změna mezd podle krajů (1. pololetí 2019/1. pololetí 2018)

V samotném 2. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v kraji o 7,6 %, tj. o 2 290 na 32 587 Kč. Mezi kraji to bylo druhé nejrychlejší tempo růstu po kraji Moravskoslezském, nejpomaleji rostly mzdy v Hl. městě Praze. Spotřebitelské ceny se ve 2. čtvrtletí zvýšily v průměru v ČR o 2,8 %, reálný růst mezd v kraji tak představoval 4,7 %.

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

 

Ve druhém čtvrtletí  zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 204,8 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané) a mezi kraji to byl pátý nejnižší počet. Evidenční počet zaměstnanců vzrostl ve 2. čtvrtletí v Královéhradeckém kraji o 2,4 tis. osob, tj. o 1,2 %. Mezi kraji to bylo druhé nejrychlejší tempo růstu a 0,7 procentního bodu nad průměrem ČR (0,5 %). V osmi krajích došlo k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců. Na celkovém počtu zaměstnanců ČR se kraj podílel pěti procenty.

 

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji vzrostla v 1. pololetí reálně o 5,1 % - aktualita v pdf
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1.–2. čtvrtletí 2019
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích ve 2. čtvrtletí 2019