Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji vzrostla reálně o 6,6 %

 

V roce 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v kraji proti roku 2017 o 8,8 %, reálně se zvýšila o 6,6 %. Mezi kraji to bylo nejvyšší tempo růstu nominálních mezd společně s kraji Středočeským a Olomouckým. V posledním čtvrtletí to bylo jen 7,0 %.

V roce 2018 vzrostla meziročně průměrná hrubá měsíční nominální mzda v kraji o 2 371 Kč na 29 434 Kč. Ze všech krajů bylo tempo růstu 8,8 %, společně s kraji Středočeským a Olomouckým, nejrychlejší (průměr za ČR činil 8,1 %). Naopak nejpomaleji rostly mzdy v Hl. městě Praze (7,2 %) a kraji Plzeňském (7,5 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem ČR o 2 451 Kč, nejvyšší mzda byla v Hl. městě Praze 40 011 Kč a kraj za ní zaostal o 10 577 Kč. Nejnižší mzdy byly v krajích Karlovarský a Zlínský (28 003 Kč, resp. 28 374 Kč).

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny v ČR v roce 2018 vzrostly o 2,1 %, reálná mzda v kraji se tak zvýšila o 6,6 %, což bylo o 0,7 procentního bodu nad průměrem ČR.

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v roce 2018

V roce 2018 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 201,1 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 došlo k přírůstku o 2,1 tisíc zaměstnanců. Tempo růstu počtu zaměstnanců bylo 1,0 % a mezi kraji 5. nejpomalejší. Nejvyšší přírůstek počtu zaměstnanců zaznamenaly subjekty na území Hl. města Prahy (29,1 tisíc zaměstnanců), naopak v Karlovarském kraji počet zaměstnanců klesl.

Grafy: Průměrná měsíční nominální mzda podle krajů v roce 2018; Nominální a reálná změna mezd podle krajů v letech 2018/2017

V samotném posledním čtvrtletí roku 2018 vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v kraji o 7,0 %, tj. o 2 028 Kč na hodnotu 31 184 Kč. Ve srovnání s republikovým průměrem se jednalo o hodnotu o 0,1 procentního bodu vyšší (tj. o 151 Kč). Nejnižší přírůstek mezd měl Kraj Vysočina 6,0 %.

Spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostly v ČR o 2,1 %, reálný růst mezd v Královéhradeckém kraji tak představoval 4,8 %.

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018

Evidenční počet zaměstnanců se ve 4. čtvrtletí v kraji zvýšil o 0,7 tisíc osob., tj. o 0,3 % na 202,3 tisíc zaměstnanců. Tempo růstu zaměstnanců tak zaostalo za republikovým průměrem o 0,6 procentního bodu. Rovněž jako v předcházejícím čtvrtletí, nejrychlejší tempo růstu bylo zaznamenáno na území Hl. města Prahy (3,2 %), naopak v Karlovarském a Plzeňském kraji došlo k poklesu o 1,1 procentního bodu, respektive o 0,1 procentního bodu.

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

tel: 495 762 317

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji vzrostla reálně o 6,6 % - aktualita v pdf