Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2020 vzrostla o 5 %

 

V roce 2020 dosáhla průměrná měsíční mzda v Královéhradeckém kraji částky 33 447 Kč. Meziročně se zvýšila o 5,0 %, reálně vzrostla o 1,8 %. Tempo růstu bylo ve srovnání s republikovým průměrem o 0,6 procentního bodu vyšší a mezi kraji bylo páté nejvyšší. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané se meziročně snížil o 2,4 % na 192,6 tis. osob.

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji činila v roce 2020 celkem 33 447 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané). V porovnání s rokem 2019 se zvýšila o 1 587 Kč, tj. o 5,0 %. Tempo růstu bylo o 0,6 procentního bodu nad průměrem ČR a mezi kraji bylo páté nejvyšší.

 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala v roce 2020 za průměrem České republiky o 2 164 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v hl. městě Praze (43 675 Kč) a nejnižší v Karlovarském kraji (31 180 Kč). Výší mzdy zaujal kraj 5. příčku mezi kraji.

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny v roce 2020 vzrostly průměrně v ČR o 3,2 %, reálně se tak mzdy v Královéhradeckém kraji zvýšily o 1,8 %, což bylo o 0,6 procentního bodu nad průměrem ČR. Pokles reálných mezd byl zaznamenán pouze v hl. m. Praze (-0,1 %), naopak nejvyšší růst reálných mezd byl v Ústeckém kraji, a to o 2,9 %.

V roce 2020 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 192,6 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), z celkového počtu v ČR to bylo 4,8 %. Proti roku 2019 se počet zaměstnanců snížil o 4,8 tis. osob, což je relativní pokles o 2,4 %. Pokles zaměstnanců byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší pokles zaměstnanců byl v Moravskoslezském kraji (o 16,6 tis. zaměstnanců), naopak nejnižší v Pardubickém kraji (o 4,4 tis. zaměstnanců). V relativním vyjádření byl nejvyšší pokles v Karlovarském kraji (o 5,5 %) a nejnižší v hl. m. Praze (o 1,6 %).

 

 

V samotném 4. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji meziročně o 8,2 %, tj. o 2 758 Kč na 36 547 Kč. Mezi kraji to bylo 3. nejrychlejší tempo růstu po kraji Ústeckém a Olomouckém, nejpomaleji rostly mzdy v hl. m. Praze. Spotřebitelské ceny se ve 4. čtvrtletí zvýšily v průměru v ČR o 2,6 %, v reálném vyjádření tak mzdy v kraji vzrostly o 5,4 %.

Ve 4. čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 193,5 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), mezi kraji to byl pátý nejnižší počet. Evidenční počet zaměstnanců poklesl v Královéhradeckém kraji meziročně o 4,8 tis. osob, tj. o 2,4 %. Pokles evidenčního počtu zaměstnanců nastal napříč všemi kraji, nejvíce ubylo zaměstnanců v Moravskoslezském kraji, nejméně v Pardubickém kraji, v relativním vyjádření nejvíce v Karlovarském kraji a nejméně ve Středočeském kraji. V České republice se průměrný evidenční počet zaměstnanců snížil o 117,2 tis. osob (tj. o 2,9 %) na 3 992,1 tis. osob a Královéhradecký kraj se na tomto počtu podílel 4,8 %.

 

 

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2020 vzrostla o 5 % - aktualita v pdf
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1.–4. čtvrtletí 2020
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020