Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí reálně klesla o 7,6 %

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí roku 2022 dosáhla 36 784 Kč a oproti stejnému období minulého roku vzrostla o 4,9 %, reálně klesla o 7,6 %. Mezi kraji to byla 5. nejvyšší mzda. Průměrný počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 0,1 % na 194,3 tis. osob.

 

Za šest měsíců letošního roku dosáhla podle předběžných výsledků průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 36 784 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a oproti stejnému období loňského roku vzrostla o 1 724 Kč, tj. o 4,9 %. Nominální tempo růstu bylo oproti průměru ČR nižší o 0,9 procentního bodu, což odpovídalo šestému nejnižšímu růstu v mezikrajském srovnání. Ve sledovaném období bylo nejvyšší nominální tempo růstu v hl. m. Praze (o 7,0 %), druhý nejvyšší nárůst byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 6,3 %), naopak nejpomaleji mzdy rostly v kraji Ústeckém (o 3,6 %), Olomouckém (o 4,5 %) a shodně v Plzeňském a Jihočeském kraji (o 4,7 %). 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky (39 033 Kč) o 2 249 Kč. Nejvyšší hladina průměrné mzdy byla v 1. pololetí letošního roku v hl. městě Praze (48 936 Kč), které společně se Středočeským krajem (39 735 Kč), překonaly republikový průměr. Královéhradecký kraj za ní zaostal o 12 152 Kč. Praha převyšovala průměrnou mzdu České republiky o 25,4 %. Třetí nejvyšší průměrná mzda byla vyplácena v Jihomoravském kraji (38 112 Kč), čtvrtá v Plzeňském kraji (36 808 Kč). S výší průměrné mzdy se v mezikrajském srovnání Královéhradecký kraj zařadil na 5. příčku. Nejnižší mzda byla vyplácena v krajích Karlovarském (33 672 Kč), Pardubickém (34 366 Kč) a Zlínském (34 603 Kč).

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny v ČR vzrostly v 1. pololetí o 13,5 %. Reálná mzda v Královéhradeckém kraji klesla o 7,6 %. V rámci ČR reálná mzda klesla o 6,8 %. Reálný pokles mzdové úrovně zaznamenalo všech 14 krajů České republiky, nejvyšší pokles byl v Karlovarském kraji (o 8,7 %).

V 1. pololetí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 194,3 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 0,1 tisíce, tj. o 0,1 %. Meziroční růst počtu zaměstnanců zaznamenalo 12 krajů. Opačný trend vykázal kraj Ústecký (pokles o 0,4 %, tj. 1 tis. osob) a Moravskoslezský (pokles o 0,1 %, tj. 0,2 tis. osob). Naopak nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců v absolutním i relativních vyjádření byl evidován v hl. městě Praze (o 2,9 %, tj. 24,0 tis. osob). V České republice se průměrný počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 1,1 % na 4 006,1 tis. osob. 

V samotném 2. čtvrtletí letošního roku činila průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Královéhradeckém kraji 38 712 Kč, což je o 1 346 Kč více než ve stejném období roku 2021. V mezikrajském srovnání se jedná o čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdu. Nejvyšší mzdová hladina byla evidována v hl. městě Praze (49 221 Kč), Středočeském (41 825  Kč) a Jihomoravském kraji (39 041 Kč). Naopak nejnižší mzdy pobírali zaměstnanci v kraji Karlovarském (34 725 Kč), Pardubickém (35 385 Kč) a Zlínském (35 864 Kč). V porovnání s 2. čtvrtletím roku 2021 se mzda v Královéhradeckém kraji nominálně zvýšila o 3,6 %, což bylo 7. nejvyšší tempo růstu v mezikrajském srovnání. V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila ve sledovaném období o 4,4 % na 40 086 Kč. Nejvyšší tempo růstu mezd bylo v hl. městě Praze, a to 5,7 %, naopak nejpomaleji rostly mzdy v Ústeckém kraji (o 1,6 %). Spotřebitelské ceny se ve 2. čtvrtletí zvýšily v průměru v ČR o 15,8 %, reálně tak mzda v kraji klesla, a to již třetí čtvrtletí za sebou, o 10,5 %. Celorepublikový reálný pokles mezd činil 9,8 %. 

Ve druhém čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 194,8 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), což je nárůst o 0,2 tis. osob, tj. 0,1 % a mezi kraji to byl pátý nejnižší počet. V České republice se meziročně počet zaměstnanců zvýšil o 1,3 % na 4 025,2 tis. osob.

 

Další informace o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:
Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí reálně klesla o 7,6 % - komentář v PDF
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1.–2. čtvrtletí 2022
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022