Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí klesla reálně o 1,0 %

 

Průměrná měsíční mzda v Královéhradeckém kraji dosáhla v 1. pololetí částky 31 936 Kč a byla pátá nejvyšší mezi kraji. Meziročně vzrostla o 2,4 %, reálně mzdy poklesly o 1,0 %. Ve srovnání s republikovým průměrem bylo tempo růstu o 0,3 procentního bodu nižší a mezi kraji bylo šesté nejnižší.

 

 

Za šest měsíců letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 31 936 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období loňského roku vzrostla o 734 Kč, tj. o 2,4 %. Tempo růstu bylo pod průměrem ČR o 0,3 procentního bodu a mezi kraji bylo šesté nejnižší.

 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky o 2 264 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v hl. městě Praze (42 689 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o 10 753 Kč. Výší mzdy zaujal kraj 5. příčku mezi kraji. Nejnižší mzda byla vyplácena v kraji Karlovarském (29 585 Kč).

 

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace a v reálném vyjádření byl mzdový růst propadem. Spotřebitelské ceny v 1. pololetí průměrně vzrostly v ČR o 3,4 %, reálné mzdy tak poklesly o -1,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu pod průměrem ČR. Nejvyšší pokles reálných mezd byl zaznamenán v Libereckém kraji (-2,8 %), naopak mírný růst reálných mezd byl evidován v Ústeckém kraji, a to o 0,7 %.

 

V 1. pololetí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 191,0 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se počet zaměstnanců snížil o 6,2 tis, což je relativní pokles o 3,1 %. Razantnější pokles evidenčního počtu zaměstnanců byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší pokles zaměstnanců byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (o 15,6 tis zaměstnanců), naopak na území hl. města Prahy byl pokles počtu zaměstnanců nejnižší (o 0,1 tis. zaměstnanců).

 

 

V samotném 2. čtvrtletí letošního roku klesla průměrná měsíční nominální mzda v kraji o 0,4 %, tj. o 144 Kč na 32 521 Kč. Podle rozpětí nárůstů či poklesů průměrné mzdy v mezikrajském srovnání to byla 9. pozice. Mzdy ve 2. čtvrtletí klesly v osmi krajích, největší mzdový pokles byl zaznamenán v Libereckém kraji (-2,8 %), naopak nejvyšší přírůstek byl v Ústeckém kraji (2,4 %), nejpomaleji rostly mzdy v hl. městě Praze. Spotřebitelské ceny se ve 2. čtvrtletí zvýšily v průměru v ČR o 3,1 %, reálné mzdy v kraji tak poklesly o 3,4 %.

 

Ve druhém čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 189,8 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), což je relativní pokles osob o 7,5 tis. osob, tj. 3,8 % a mezi kraji to byl pátý nejnižší počet. Tím se evidenční počet zaměstnanců dostal pod hranici 190 tis. osob, kde byl naposledy ve 3. čtvrtletí 2015. Pokles evidenčního počtu zaměstnanců byl zaznamenán napříč všemi kraji, průměrně za celou ČR poklesl počet zaměstnanců o 3,4 %. Nejvýraznější pokles počtu zaměstnanců byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, a to o 20,9 tis. osob (4,7 %), naopak nejnižší pokles počtu zaměstnanců byl evidován v hl. městě Praze (o 1,8 %).

 

 

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí klesla reálně o 1,0 % - aktualita v pdf
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1.–2. čtvrtletí 2020
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020