Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí reálně stoupla o 4,6 %

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 se meziročně zvýšila o 6,8 % na 39 647 Kč, reálně vzrostla o 4,6 %. Mezi kraji to byla 8. nejvyšší mzda. Průměrný počet zaměstnanců meziročně klesl o 0,7 % na 195,7 tis. osob.

 

V 1. čtvrtletí 2024 dosáhla podle předběžných výsledků průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 39 647 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období loňského roku vzrostla o 2 510 Kč, tj. o 6,8 %. Nominální tempo růstu bylo oproti průměru ČR nižší o 0,2 procentního bodu a mezi kraji bylo spolu s Pardubickým a Olomouckým krajem páté až sedmé nejnižší. V mezikrajském srovnání zaznamenalo nejnižší tempo růstu hl. m. Praha (o 6,2 %), následováno Krajem Vysočina (o 6,5 %) a Jihočeským krajem (o 6,6 %). Nejvyšší nominální nárůst měly kraje Středočeský a Plzeňský (shodně o 7,6 %), na třetím místě byl Ústecký kraj (o 7,5 %). 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky (43 941 Kč) o 4 294 Kč. Nejvyšší průměrná mzda byla tradičně vyplácena v hl. městě Praze (56 372 Kč). Hl. město Praha jako jediný kraj převyšuje průměrnou mzdu České republiky, a to o 28,3 %, Královéhradecký kraj za ní zaostal o 16 725 Kč. Druhá nejvyšší průměrná mzda byla vyplácena ve Středočeském kraji (43 554 Kč) a třetí v Jihomoravském kraji (43 037 Kč). Královéhradecký kraj se výší průměrné mzdy v mezikrajském srovnání zařadil na 8. příčku. Nejnižší mzdu pobírali zaměstnanci v krajích Karlovarském (37 089 Kč), Zlínském (38 415 Kč) a Pardubickém (38 438 Kč). 

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také úrovní inflace. V 1. čtvrtletí 2024 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,1 %. Reálná mzda se v Královéhradeckém kraji zvýšila o 4,6 %, což bylo o 0,2 procentního bodu pod průměrem ČR. K reálnému růstu mezd došlo ve všech krajích ČR, nejvyšší nárůst reálných mezd zaznamenali ve Středočeském a Plzeňském kraji (5,4 %), naopak nejnižší v hl. městě Praze (o 4,0 %) a Jihomoravském kraji (o 4,3 %).

V 1. čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 195,7 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). To byl 5. nejnižší počet mezi kraji. Oproti stejnému období roku 2023 došlo k poklesu počtu zaměstnanců o 1,5 tisíce, tj. o 0,7 %. Meziroční pokles počtu zaměstnanců byl v deseti krajích. Nejvyšší pokles zaměstnanců zaznamenal Moravskoslezský kraj (o 1,5 %). Naopak největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců v absolutním i relativním vyjádření byl zaznamenán v hl. městě Praze (o 17,4 tis. osob, tj. o 2,1 %). V České republice se průměrný počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 0,1 % na 4 014,7 tis. osob.

 

Další informace o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí reálně stoupla o 4,6 % - komentář v PDF
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2024