Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí reálně klesla o 4,4 %

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Královéhradeckém kraji v prvních třech měsících roku 2022 dosáhla částky 34 813 Kč a byla šestá nejvyšší mezi kraji. Oproti stejnému období roku 2021 vzrostla o 6,3 %, reálně klesla o 4,4 %. Průměrný počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 0,2 % na 194,1 tis. osob.

 

V 1. čtvrtletí roku 2022 dosáhla podle předběžných výsledků průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 34 813 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a oproti stejnému období loňského roku vzrostla o 2 069 Kč, tj. o 6,3 %. Nominální tempo růstu bylo oproti průměru ČR nižší o 0,9 procentního bodu a mezi kraji bylo páté nejnižší. Nejvíce se nominální mzda zvýšila v Karlovarském kraji (o 8,2 %), druhý nejvyšší nárůst byl zaznamenán v hl. městě Praze  (o 8,1 %), naopak nejpomaleji mzdy rostly v krajích Ústeckém (o 5,7 %) a Olomouckém (o 6,1 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky (37 929 Kč) o 3 116 Kč, nejvyšší mzda byla tradičně vyplácena v hl. městě Praze (48 498 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o 13 685 Kč. Praha převyšovala průměrnou mzdu České republiky o 27,9 %. Ve srovnání s ostatními kraji se Královéhradecký kraj s výší průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2022 zařadil na 6. příčku. Nejnižší mzda byla vyplácena v krajích Karlovarském (32 605 Kč) a Pardubickém (33 300 Kč).

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny v České republice v 1. čtvrtletí 2022 průměrně vzrostly o 11,2 %, reálně mzda v Královéhradeckém kraji klesla o 4,4 %, což bylo o 0,8 procentního bodu pod průměrem ČR. Reálně mzdy klesly ve všech krajích. Nejvyšší pokles reálných mezd zaznamenal Ústecký kraj (o 5,0 %).

V 1. čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 194,1 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 0,4 tisíce, tj. o 0,2 %. Nejvíce se evidenční počet zaměstnanců snížil v Ústeckém kraji, a to o 0,8 tisíc osob, tj. o 0,3 %. Naopak nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců v absolutním i relativním vyjádření byl evidován v hl. městě Praze (o 24,7 tis. osob, tj. o 3,0 %).

 

Další informace o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:
Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v 1. čtvrtletí reálně klesla o 4,4 % - komentář v PDF
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích v 1. čtvrtletí 2022