Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2022 reálně klesla o 8,1 %

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Královéhradeckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 dosáhla 37 956 Kč a oproti stejnému období roku 2021 vzrostla o 5,7 %, reálně se mzda v důsledku inflace snížila o 8,1 %. Mezi kraji to byla 5. nejvyšší mzda. Průměrný počet zaměstnanců v kraji se meziročně zvýšil o 0,2 tis. osob.

 

Za dvanáct měsíců loňského roku dosáhla podle předběžných výsledků průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 37 956 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a oproti stejnému období roku 2021 vzrostla o 2 034 Kč, tj. o 5,7 %. Nominální tempo růstu bylo oproti průměru ČR nižší o 0,8 procentního bodu a zároveň páté nejnižší mezi kraji. Ve sledovaném období se nejvíce nominální mzda zvýšila v hl. m. Praze (o 7,2 %), druhé nejvyšší tempo růstu bylo zaznamenáno ve Středočeském a Zlínském kraji (shodně o 6,7 %). Naopak nejpomaleji rostly mzdy v krajích Ústeckém (o 5,3 %), Plzeňském a Olomouckém (shodně o 5,4 %).

 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky (40 353 Kč) o 2 397 Kč a v mezikrajském srovnání se jednalo o pátou nejvyšší hodnotu. Nejvyšší průměrná mzda byla vyplácena v hl. městě Praze (49 782 Kč) a průměr republiky přesáhla o 23,4 %, Královéhradecký kraj za ní zaostal o 11 826 Kč. Republikový průměr převyšovaly mzdy i ve Středočeském kraji (40 731 Kč), a to o 378 Kč, třetí nejvyšší průměrná mzda byla vyplácena v Jihomoravském kraji (39 663 Kč), čtvrtá v Plzeňském kraji (38 374 Kč). Nejnižší mzdy byly vypláceny v krajích Karlovarském (35 093 Kč), Pardubickém (35 955 Kč) a Zlínském (36 175 Kč). 

  

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny v ČR vzrostly v 1. až 4. čtvrtletí o 15,1 %. Reálná mzda v Královéhradeckém kraji klesla o 8,1 %. V rámci ČR reálná mzda klesla o 7,5 %. Reálný pokles mzdové úrovně zaznamenalo všech 14 krajů České republiky, nejvyšší pokles byl v Ústeckém kraji (o 8,5 %). 

V 1. až 4. čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 194,7 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což bylo ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 0,1 %, tj. o 0,2 tis. osob více. Relativně nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců zaznamenalo hl. město Praha, a to o 2,7 %, tj. o 22,6 tis. osob. Meziroční pokles vykazovaly kraje Ústecký (o 0,6 %, tj. o 1,4 tis. osob) a Moravskoslezský (o 0,2 %, tj. o 0,7 tis. osob). V České republice se průměrný počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 0,9 %, tj. o 34,9 tis. osob, na 4 014,6 tis. osob.

V samotném 4. čtvrtletí roku 2022 činila průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Královéhradeckém kraji 41 062 Kč, což je o 2 868 Kč více než ve stejném období roku 2021. V mezikrajském srovnání se jedná o pátou nejvyšší průměrnou mzdu. Nejvyšší mzdová hladina byla evidována v hl. městě Praze (52 213 Kč), Středočeském (43 730 Kč) a Jihomoravském kraji (43 092 Kč). Naopak nejnižší mzdy pobírali zaměstnanci v krajích Karlovarském (38 019 Kč), Pardubickém (39 345 Kč) a Zlínském (39 505 Kč). Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (o 7,5 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,4 procentního bodu pomalejší a zároveň šesté nejnižší mezi kraji. Spotřebitelské ceny se ve 4. čtvrtletí zvýšily o 15,7 %, reálně se tak mzda v kraji snížila, a to již páté čtvrtletí za sebou, o 7,1 %. Celorepublikový reálný pokles mezd činil 6,7 %.

   

Ve čtvrtém čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 196,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané) a jejich počet se meziročně zvýšil o 0,4 %, tj. o 0,8 tis. osob, mezi kraji to byl pátý nejnižší počet. V České republice se meziročně počet zaměstnanců zvýšil o 0,9 %, tedy o 34,8 tis. osob, na 4 049,2 tis. osob.

 

Další informace o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2022 reálně klesla o 8,1 % - komentář v PDF
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů v 1.–4. čtvrtletí 2022
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022