Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji meziročně vzrostla o 1 071 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Královéhradeckém kraji v prvních třech měsících roku 2021 dosáhla částky 32 917 Kč. Oproti stejnému období roku 2020 činil nominální růst 3,4 %. Ve srovnání s republikovým průměrem bylo tempo růstu o 0,2 procentního bodu vyšší. Průměrný počet zaměstnanců se meziročně snížil o 1,3 % na 195,5 tis. osob.

 

V 1. čtvrtletí roku 2021 dosáhla podle předběžných výsledků průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 32 917 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což je o 1 071 Kč více než ve stejném období minulého roku. V porovnání s 1. čtvrtletím 2020 se nominálně zvýšila o 3,4 %. Tempo růstu bylo oproti průměru ČR vyšší o 0,2 procentního bodu. Mezi kraji to znamenalo 5. příčku v pořadí růstu mezd. V rámci celé ČR byl zaznamenán nejvyšší nominální nárůst v Kraji Vysočina, naopak nejpomaleji mzdy rostly v Plzeňském a Karlovarském kraji.

 

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích v 1. čtvrtletí 2021

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky o 2 368 Kč, nejvyšší mzda byla tradičně vyplácena v hl. městě Praze (44 432 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o 11 515 Kč. Praha převyšovala průměrnou mzdu České republiky o 20,6 %. Vyšší průměrná mzda než republikový průměr byla také ve Středočeském kraji. S výší průměrné hrubé měsíční mzdy Královéhradecký kraj ve srovnání s ostatními kraji obsadil 6. příčku. Nejnižší mzda byla vyplácena v kraji Karlovarském (30 148 Kč).

Výši reálných mezd ovlivňuje vedle úrovně nominálních mezd i vývoj inflace. Spotřebitelské ceny se v České republice v 1. čtvrtletí 2021 zvýšily o 2,2 %, reálný růst mezd v Královéhradeckém kraji tak představoval 1,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu nad průměrem ČR. Nejnižší reálný růst mezd (respektive pokles) zaznamenaly kraje Plzeňský a Karlovarský (o 0,4 %).

 

Grafy: Průměrná měsíční nominální mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2021; Nominální a reálná změna mezd podle krajů (1. čtvrtletí 2021/1. čtvrtletí 2020)

 

V 1. čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm v Královéhradeckém kraji celkem 195,5 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo k poklesu o 2,5 tisíce zaměstnanců, tj. o 1,3 %. Úbytek počtu zaměstnanců byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvíce se evidenční počet zaměstnanců snížil v Moravskoslezském kraji, a to o 12 tisíc osob, v relativním vyjádření v Karlovarském kraji (o  5,5 %). Naopak nejnižší pokles byl evidován v absolutním i relativním vyjádření ve  Středočeském kraji (o 0,9 tis. osob, resp. 0,2 %).

 

 

Další informace o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkazech Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Průměrná mzda v Královéhradeckém kraji meziročně vzrostla o 1 071 Kč - aktualita v pdf
  • Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích v 1. čtvrtletí 2021