Průměrná mzda v kraji vzrostla na 26 274 Kč

 

Tempo růstu nominální i reálné mzdy patřilo v prvních dvou čtvrtletích letošního roku k nadprůměrným. Mzda tak poskočila na šestou nejvyšší příčku mezi kraji. V samotném 2. čtvrtletí tempo růstu mezd ještě zrychlilo a mezi kraji bylo čtvrté nejrychlejší. Také tempo růstu počtu pracovníků bylo nadprůměrné.

Za první dvě čtvrtletí roku 2017 vzrostla meziročně průměrná hrubá nominální mzda v Královéhradeckém kraji o 7,2 %, tj. o 1 760 Kč na 26 274 Kč. Tempo růstu mezd bylo rychlejší než průměr za ČR (6,5 %), mezi kraji páté nejrychlejší. Mzdy rostly nejrychleji v kraji Plzeňském a Karlovarském (shodně o 8 %) a naopak nejpomaleji v Hl. městě Praze a Moravskoslezském kraji (o 5,2 %, resp. 5,6 %).

Mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem ČR o 2 349 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v Hl. městě Praze (36 645 Kč) a kraj za ní zaostal o 10 371 Kč. Nejnižší úroveň mezd byla v kraji Karlovarském a Zlínském, Královéhradecký kraj zaujímá mezi čtrnácti kraji šestou nejvyšší příčku.

Výše reálných mezd je ovlivněna vedle úrovně nominálních mezd i vývojem inflace. Spotřebitelské ceny v ČR v prvních dvou čtvrtletích 2017 vzrostly o 2,3 %, reálná mzda v kraji se tak zvýšila o 4,8 %, což bylo nad průměrem ČR (4,1 %).

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích v 1.-2. čtvrtletí 2017

S úrovní mezd úzce souvisí i zaměstnanost v regionu. V 1.–2. čtvrtletí 2017 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území Královéhradeckého kraje celkem 194,7 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), to byl pátý nejnižší počet mezi kraji. Proti stejnému období loňského roku došlo k nárůstu o 3,5 tis. zaměstnanců, tj. o 1,8 %. Přestože tempo růstu zaměstnanců bylo třetí nejrychlejší mezi kraji, Královéhradecký kraj se na celkovém počtu zaměstnanců podílel 4,9 %, mezi kraji je to pátý nejnižší podíl.

Grafy: Průměrná měsíční nominální mzda podle krajů v 1.-2. čtvrtletí 2017; Nominální a reálná změna mezd podle krajů

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích ve 2. čtvrtletí 2017

V samotném 2. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná měsíční nominální mzda v kraji o 8,5 %, tj. 2 125 Kč na 27 184 Kč. Mezi kraji to bylo čtvrté nejrychlejší tempo růstu po kraji Karlovarském, Plzeňském a Středočeském. Se sousedním Pardubickým krajem jsme měli tempo růstu shodné. Spotřebitelské ceny se ve 2. čtvrtletí zvýšily v průměru v ČR o 2,2 %, reálný růst mezd v kraji tak představoval 6,2 %.

Evidenční počet zaměstnanců vzrostl ve 2. čtvrtletí o 3,2 tis. osob, tj. o 1,7 %. Tempo růstu bylo nad průměrem ČR (1,5 %), mezi kraji třetí nejrychlejší. V druhém čtvrtletí zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území kraje celkem 195,4 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), mezi kraji to byl pátý nejnižší počet.

Další informace naleznete v „Rychlé informaci“ Průměrné mzdy – 2. čtvrtletí 2017 a v analýze Vývoj mezd zaměstnanců - 2. čtvrtletí 2017.

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkazech: Statistiky/Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.