Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2018 vzrostla v kraji na 27 619 Kč

 

V kraji pokračoval růst průměrných mezd, podobně jako v ostatních regionech České republiky, tempo růstu v kraji však bylo podprůměrné a mezi kraji čtvrté nejpomalejší. Výší mzdy se kraj řadí na osmou příčku mezi čtrnácti kraji.

Za první tři měsíce roku 2018 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji hodnoty 27 619 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období loňského roku vzrostla o 2 117 Kč, tj. o 8,3 %. Tempo růstu bylo pod průměrem ČR (8,6 %) a mezi kraji čtvrté nejpomalejší. V prvním čtvrtletí rostly nejrychleji mzdy v Karlovarském kraji (o 10,1 %) a naopak nejpomaleji v Hl. městě Praze (o 7,0 %).

Mzda v Královéhradeckém kraji zaostala za průměrem České republiky o 2 646 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena v Hl. městě Praha (38 436 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o 10 817 Kč. Výší mzdy zaujal kraj 8. příčku mezi kraji. Nejnižší mzda byla vyplácena v kraji Karlovarském (26 287 Kč).

Úroveň reálné mzdy ovlivňuje vedle výše nominální mzdy také inflace (růst spotřebitelských cen). V 1. čtvrtletí 2018 rostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9 %, v kraji tak činil růst reálné mzdy 6,3 %, což bylo opět mírně pod průměrem ČR (6,6 %).

Tabulka: Zaměstnanci a jejich průměrné mzdy v krajích v 1. čtvrtletí 2018

S úrovní mezd úzce souvisí i zaměstnanost v regionu. V 1. čtvrtletí 2018 zaměstnávaly subjekty s pracovištěm na území Královéhradeckého kraje celkem 194,4 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), to byl pátý nejnižší počet mezi kraji. Meziročně došlo v Královéhradeckém kraji, jako v jediném, k poklesu počtu zaměstnanců (o 4,1 tis. osob, tj. o 2 %). Relativně nejvíc zaměstnanců přibylo v tomto období v Hl. městě Praze (o 6,3 %), tj. o 51,8 tis. osob. Podíl kraje na celkovém počtu zaměstnanců v ČR činil 4,8 % a mezi kraji byl pátý nejnižší.

 

Grafy: Průměrná měsíční nominální mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2018; Nominální a reálná změna mezd podle krajů

Další informace naleznete v „Rychlé informaci“ Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2018.

Více informací o zaměstnancích a mzdách v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkazech: Statistiky/Mzdy, náklady práce a Zaměstnanost a nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2018 vzrostla v kraji na 27 619 Kč - aktualita v pdf