Průměrná doba pobytu hostů je v Královéhradeckém kraji druhá nejvyšší

 

V roce 2019 činila průměrná doba pobytu 3,2 noci, což je po Karlovarském kraji druhá nejvyšší hodnota. V kraji se meziročně ubytovalo o 5,0 % hostů více a jejich počet přesáhl 1,4 milionu. Domácích turistů přibylo o 4,6 % a zahraničních o 6,7 %. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně také zvýšil. V posledním čtvrtletí roku se ubytovalo meziročně o 9,1 % více hostů.

V hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se v roce 2019 ubytovalo 1,41 milionu hostů, což bylo o 67,5 tisíc osob, tj. o 5,0 % meziročně více. Nárůst byl způsoben přílivem domácí i zahraniční klientely. Domácích turistů (rezidentů) bylo přes 1 milion a tvořili 77,4 % hostů. Přijelo jich meziročně o 47,6 tisíc více, tj. o 4,6 %. Hostů ze zahraničí (nerezidentů) se ubytovalo o 19,9 tisíc více, tj. o 6,7 %. V Královéhradeckém kraji se ubytovala desetina domácích hostů České republiky, zahraniční se na celorepublikovém počtu podíleli jen 2,9 %.

V mezikrajském srovnání se v kraji ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Více než milion hostů navštívilo ještě kraje Středočeský, Karlovarský, Liberecký a Moravskoslezský.

 

Tabulka: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle krajů

 

V celé České republice přibylo hostů o 3,5 % vlivem jak zahraničních, tak domácích hostů. Z regionálního pohledu přibylo hostů ve všech krajích, nejvíce v Olomouckém kraji (o 8,8 %) a Karlovarském kraji (6,8 %). Nejméně hostů přibylo v Kraji Vysočina (0,7 %) a v Hlavním městě Praze (1,7 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo do Královéhradeckého kraje tradičně z Německa, a to téměř 130 tisíc. Jejich počet se zvýšil - proti roku 2018 jich bylo o 7,5 % více. Druzí v pořadí byli opět hosté z Polska (více než 70,0 tisíc), těch přijelo o 7,1 % více. Na třetím místě se umístili hosté ze Slovenska (27,2 tisíc), u kterých došlo k poklesu a ubytovalo se jich o 4,1 % méně. Počet hostů z Nizozemska (12,5 tisíce) byl o 8,7 % vyšší než v roce 2018.

 

Graf: Nerezidenti v HUZ Královéhradeckého kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 

Ve 4. čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji ubytovalo celkem 229,9 tisíce hostů. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 to bylo o 9,2 % více. Přibylo zahraničních i domácích hostů - zahraničních hostů o 13,3 %, což byla nejvyšší hodnota ze všech krajů. Do hromadných ubytovacích zařízení v celé České republice přijelo také více hostů, a to jak zahraničních, tak domácích. Z hlediska mezikrajského porovnání přibylo hostů ve všech krajích kromě Pardubického (zde došlo k úbytku 0,8 %), nejvíce v kraji Karlovarském (o 13,2 %) a Olomouckém (o 12,0 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se meziročně zvýšil o 4,1 %. Téměř čtvrtinu přenocování tvořili zahraniční hosté. Na počtu přenocování hostů České republiky se kraj podílel 7,9 %, u domácích hostů 11,5 % a u zahraničních 3,8 %. Největší meziroční nárůst počtu přenocování v mezikrajském srovnání vykázala ubytovací zařízení v Olomouckém a Libereckém kraji (o 7,0 %, resp. 5,9 %) a v jediném Kraji Vysočina nastal pokles o 0,4 %. Ve všech ostatních krajích počet přenocování hostů vzrostl.

 

Tabulka: Přenocování v HUZ v roce 2019 podle krajů

 

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky v roce 2019 činila 2,6 noci, z toho cizinci 2,5 noci a domácí hosté 2,7 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,2 noci na jeden pobyt, tj. o 0,6 noci více než v průměru za celou republiku. Mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,5 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,3 noci, domácí hosté 3,1 noci.

V samotném 4. čtvrtletí dosáhl počet přenocování v Královéhradeckém kraji 656,4 tisíce. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 to bylo o 9,1 % více. Z toho domácí klientela přenocovala o 8,8 % více, zahraniční o desetinu více. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve dvanácti krajích, pokles byl pouze v Pardubickém kraji (o 0,7 %) a Kraji Vysočina (o 0,9 %). Nejvyšší růst počtu přenocování ve 4. čtvrtletí 2019 vykázaly kraje Olomoucký (o 9,2 %), Královéhradecký (o 9,1 %)  a Jihomoravský (o 8,8 %).

 

Více informací naleznete v časových řadách.

Další informace o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji jsou pod odkazem Statistiky/Cestovní ruch.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ Hradec Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

 

 

  • Průměrná doba pobytu hostů je v Královéhradeckém kraji druhá nejvyšší - aktualita v pdf
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle krajů
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle krajů