Pokles počtu uchazečů o zaměstnání v Královéhradeckém kraji pokračoval i v květnu

 

V průběhu měsíce května 2021 zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 5,2 % na 10 915 uchazečů, meziročně naopak zvýšení o 0,6 %. Počet volných pracovních míst se proti dubnu zvýšil o 4,1 %. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,95 % a v mezikrajském srovnání byl třetí nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 31. 5. 2021 celkem 10 915 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční pokles o 603 osob, relativně o 5,2 % a byl ve všech okresech kraje, nejvíce v okresech Jičín a Trutnov (o 7,9 %, resp. o 6,1 %).

V porovnání s květnem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 0,6 %. Meziroční nárůst nezaměstnaných byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okrese Trutnov (o 250 osob, tj. o 10,0 %) a Hradec Králové (o 190 osob, tj. o 5,8 %). Naopak nejvýraznější pokles počtu uchazečů o zaměstnání nastal v okrese Jičín (o 244 osob, tj. o 17,2 %) a Náchod (o 135 osob, tj. o 5,0 %).

 

V květnu v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ženy, které se na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podílely 51,6 %, výjimkou byl okres Náchod, ve kterém byl zaznamenán vyšší podíl nezaměstnaných mužů (50,6 %). Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl evidován v okrese Rychnov nad Kněžnou (58,1 %). Počet žen hledajících práci meziměsíčně klesl o 213 osob, tj. o 3,6 % na 5 630 žen. Z celkového počtu uchazečů bylo 4,2 % absolventů a mladistvých a 17,2 % osob se zdravotním postižením. Meziročně se počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání snížil o 16,3 %, naopak počet osob se zdravotním postižením se zvýšil o 8,5 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že během května bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 284 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (388, resp. 292 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 11,8 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 1 887 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 92,5 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 659 uchazečů evidovaných na úřadu práce, tj. 33,5 %. Její průměrná výše činila 8 285 Kč. Celkem 30,2 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 25,3 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (8 677 Kč), naopak nejnižší v okrese Trutnov (7 913 Kč).

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci května osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 14,2 %. Naopak nejméně osob, které v květnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (3,5 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,8 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 737 osob, tj. 34,2 %. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání byl vysokoškolsky vzdělaných (6,0 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji zaznamenal mírný meziměsíční pokles o 0,18 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,95 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,97 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než mužů, podíl nezaměstnaných osob u žen měl hodnotu 3,12 % a u mužů 2,78 %.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností. V mezikrajském srovnání se kraj v květnu umístil na 3. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán opět v Pardubickém kraji (2,55 %), druhá nejnižší nezaměstnanost byla v Kraji Vysočina (2,92 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraj Ústecký (5,78%) a Karlovarský (5,69 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Moravskoslezském kraji (5,63 %). V porovnání s květnem 2020 se nezaměstnanost zvýšila ve všech krajích, kromě Kraje Vysočina (pokles o 0,16 p. b.) a krajů Plzeňského a Pardubického, kde nezaměstnanost meziročně klesla o 0,10, resp. 0,04 p. b. V Královéhradeckém kraji nezaměstnanost stoupla o 0,03 p. b.

 

 

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okresy Náchod (3,61 %) a Trutnov (3,53 %). Nezaměstnanost mírně klesla ve všech okresech kraje. Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, v meziokresním žebříčku s podílem nezaměstnaných 1,81 % obsadil druhé místo. Nižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán jen v okrese Pelhřimov, a to 1,70 %.

Nabídka volných pracovních míst na konci května v Královéhradeckém kraji představovala 13 104 míst, meziměsíčně jejich počet vzrostl o 517 pracovních míst, tj. o 4,1 %. Při porovnání s květnem 2020 se jejich počet zvýšil o 0,8 %. Z celkového úhrnu bylo 21,3 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,1 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. květnu v Královéhradeckém kraji 0,8 uchazeče, meziročně se počet uchazečů na jedno volné pracovní místo snížil o 0,01 p. b. Nejpříznivější situace byla v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín, kde na 1 pracovní místo připadalo 0,4, resp. 0,6 uchazeče. Naopak v okresech Trutnov a Náchod na jedno volné pracovní místo připadlo 1,8 uchazeče, resp. připadal jeden uchazeč na jedno pracovní místo. Republikový průměr činil 0,8 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

V průběhu května bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 2 369 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 901 míst, tj. 38,0 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (250 pracovních míst).

 

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Pokles počtu uchazečů o zaměstnání v Královéhradeckém kraji pokračoval i v květnu - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 5. 2021
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2021 (stav ke konci měsíce)