Podíl nezaměstnaných v září v Královéhradeckém kraji mírně stoupl

 

V průběhu měsíce září zaznamenaly úřady práce meziměsíční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání o 2,4 % na 10 697 uchazečů. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 5,9 % na 12 428 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,85 % a v mezikrajském srovnání byl šestý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 9. 2022 celkem 10 697 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční nárůst o 250 osob. Obdobný trend byl zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Hradec Králové. V porovnání s minulým měsícem vykazovaly nejvýraznější nárůst počtu uchazečů o zaměstnání okresy Jičín (o 5,6 %, tj. o 67 osob), Náchod (o 3,9 %, tj. o 99 osob) a Trutnov (o 3,7 %, tj. o 91 osob).

Ve srovnání se zářím loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 5,3 % (o 539 osob). Meziroční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Hradec Králové, ve kterém došlo k poklesu o 2,4 %, tj. o 78 osob. Největší nárůst byl v okresech Jičín (o 23,2 %, tj. o 238 osob) a Náchod (o 8,1 %, tj. o 199 osob) V okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov narostl počet uchazečů o 6,0 % (o 57 osob), resp. o 5,0 % (o 123 osob).

Mezi uchazeči o zaměstnání v září převažovaly ženy z 56,6 %, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 90 osob, tj. o 1,5 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci zvýšil o 663 osob (o 12,3 %) na 6 057 žen. Počet nezaměstnaných mužů se meziměsíčně rozrostl o 160 osob, tj. o 3,6 %. Meziročně jejich počet klesl o 124 osob, tj. o 2,6 %, na 4 640 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 7,4 % absolventů a mladistvých a 16,0 % osob se zdravotním postižením. Počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání meziměsíčně vzrostl o 48,7 % na 788 osob. U osob se zdravotním postižením došlo k meziměsíčnímu poklesu o 1,7 % na 1 715 osob.

Ze statistických údajů vyplývá, že během září bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 2 495 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Náchod (668, resp. 598 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 23,3 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 2 245 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 89,4 % z celkového počtu nezaměstnaných osob

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 600 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 33,7 % z jejich celkového počtu. Její průměrná výše činila 9 635 Kč. Celkem 25,1 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 37,4 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (10 173 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (9 248 Kč).

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci září osoby ve věku 55−59 let, které se na celkovém počtu podílely 13,1 %. Nejméně osob, které v září evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (6,7 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 41,9 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 501 osob, tj. 32,7 %. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání bylo vysokoškolsky vzdělaných (866 osob, tj. 8,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně stoupl o 0,06 p. b. a dosáhl hodnoty 2,85 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,65 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,34 % a u mužů 2,38 %.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V září se kraj umístil na 6. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán opět v Pardubickém kraji (2,53 %), který se na pozici s nejnižší nezaměstnaností drží od května 2020. Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském kraji (2,57 %), třetí ve Zlínském kraji (2,66 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,27 %) a Moravskoslezský (4,94 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Jihomoravském kraji (4,01 %). V porovnání se zářím 2021 nezaměstnanost nejvýrazněji klesla v kraji Karlovarském (o 0,55 p. b.), naopak nejvyšší nárůst byl v Pardubickém kraji, a to o 0,29 p. b.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,67 %) a Trutnov (3,28 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 1,86 % měl čtvrtou nejnižší nezaměstnanost ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy), deváté místo patřilo s podílem 2,25 % okresu Jičín a 23. místo okresu Hradec Králové (2,77 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Praha-východ, (1,49 %).

Nabídka volných pracovních míst na konci září v Královéhradeckém kraji představovala 12 428 míst, meziměsíčně jejich počet klesl o 17 pracovních míst, tj. o 0,1 %. Při porovnání se zářím 2021 se jejich počet snížil o 786 míst, tj. o 5,9 %. Z celkového úhrnu bylo 21,3 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,4 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadlo k 30. září v Královéhradeckém kraji 0,9 uchazeče. Nejpříznivější situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na 1 uchazeče připadla dvě volná pracovní místa. Naopak v okresech Náchod a Trutnov se o jedno pracovní místo ucházelo shodně 1,3 uchazeče. Republikový průměr činil 0,8 uchazeče na 1 volné pracovní místo. 

V průběhu září bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 089 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 446 míst, tj. 41,0 % z celkového počtu nově hlášených míst v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (95 míst, tj. 8,7 % z celkového počtu nově hlášených míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v září v Královéhradeckém kraji mírně stoupl - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 9. 2022
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)