Podíl nezaměstnaných v únoru v Královéhradeckém kraji stagnoval

 

V únoru zaznamenaly úřady práce mírný meziměsíční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání o 1,0 % na 12 246 uchazečů, meziročně to bylo o 12,7 % více. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 9,6 % na 11 811 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,32 % a v mezikrajském srovnání byl sedmý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 28. 2. 2023 celkem 12 246 uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob zvýšil o 1,0 %, tj. o 122 osob. Obdobný trend byl zřejmý ve všech okresech kraje, s výjimkou okresu Jičín, kde došlo k úbytku uchazečů o zaměstnání o 2,8 %, tj. o 37 osob. V porovnání s minulým měsícem zaznamenaly nejvýraznější nárůst počtu uchazečů o zaměstnání okresy Rychnov nad Kněžnou (o 3,3 %, tj. o 36 osob) a Hradec Králové (o 1,6 %, tj. o 57 osob).

Ve srovnání s únorem 2022 se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 12,7 %, tj. o 1 384 osob. Meziroční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvíce v okresech Náchod o 17,8 %, tj. o 499 osob, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou shodně o 12,4 %, tj. o 405 osob, resp. o 124 osob. V okresech Trutnov a Jičín vzrostl počet uchazečů o 11,5 %, tj. o 296 osob, resp. o 4,8 %, tj. o 60 osob.

V Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání v únoru převažovaly ženy, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 51,5 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci navýšil o 942 osob, tj. o 17,6 %, na 6 301 žen. Počet nezaměstnaných mužů meziročně stoupl o 442 osob, tj. o 8,0 %, na 5 945 mužů. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovali absolventi škol a mladiství 4,7 % a lidé se zdravotním postižením 15,4 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že během února bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 635 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Náchod (530, resp. 374 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili necelou sedminu z celkového počtu uchazečů v kraji. Evidence skončila pro 1 513 osob, z toho pro 210 z důvodu nesplnění součinnosti s úřady práce.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 90,8 % z celkového počtu nezaměstnaných osob

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 4 644 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 37,9 % z jejich celkového počtu. Její průměrná výše činila 9 395 Kč, tj. o 450 Kč pod republikovým průměrem. Celkem 29,7 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 35,6 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (10 138 Kč) a nejnižší v okrese Jičín (8 811 Kč).

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci února osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 14,0 %. Nejméně osob, které v únoru evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,6 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,6 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 4 283 osob, tj. 35,0 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných (864 uchazečů, tj. 7,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně vzrostl o 0,03 p. b. a dosáhl hodnoty 3,32 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,56 procentního bodu nižší. Meziroční růst celkové nezaměstnanosti činil v kraji 0,43 p. b. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,49 % a u mužů 3,15 %.

 

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V únoru se kraj umístil na 7. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán ve Zlínském kraji (3,02 %). Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v Plzeňském kraji (3,04 %), třetí v Pardubickém kraji (3,08 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,79 %) a Moravskoslezský (5,20 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Jihomoravském kraji (4,53 %).

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných okresy Náchod (4,61 %) a Trutnov (3,69 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 2,13 % měl šestou nejnižší nezaměstnanost ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy). Osmé místo patřilo s podílem 2,36 % okresu Jičín a 26. příčka okresu Hradec Králové (3,23 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresů byl v okrese Praha-východ (1,59 %).

Nabídka volných pracovních míst na konci února v Královéhradeckém kraji představovala 11 811 míst. Ve srovnání s předchozím měsícem poklesl jejich počet o 91 pracovních míst, tj. o 0,8 %, oproti lednu předchozího roku o 1 258 míst, tj. o 9,6 %. Z celkového úhrnu bylo 20,2 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,3 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadal k 28. únoru v Královéhradeckém kraji 1 uchazeč, tj. shodně jako v České republice. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde bylo oproti uchazečům téměř dvakrát více pracovních míst. Naopak v okresech Trutnov a Náchod se o jedno pracovní místo ucházelo shodně 1,8 uchazeče.

V průběhu února bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 119 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 538 míst, tj. 48,1 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (102 míst, tj. 9,1 % z celkového počtu).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v únoru v Královéhradeckém kraji stagnoval - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 28. 2. 2023
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)