Podíl nezaměstnaných v srpnu v Královéhradeckém kraji mírně vzrostl

 

V srpnu zaznamenaly úřady práce meziměsíční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání o 0,9 % na 11 194 uchazečů, meziročně to bylo o 7,2 % více. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 9,6 % na 11 247 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,04 % a v mezikrajském srovnání byl šestý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 31. 8. 2023 celkem 11 194 uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně se jejich počet zvýšil o 0,9 %, tj. o 104 osob. Podobný trend byl ve všech okresech kraje, kromě okresu Náchod, kde byl pokles o 0,8 %, tj. o 21 osob. V porovnání s minulým měsícem zaznamenal nejvýraznější nárůst počtu uchazečů o zaměstnání okres Jičín (o 3,9 %, tj. o 43 osob).

Oproti stavu ke konci srpna 2022 se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 7,2 %, tj. o 747 osob. Meziroční nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Jičín, ve kterém evidujeme pokles počtu uchazečů o 4,1 %, tj. o 49 osob. Nejvýrazněji vzrostl počet uchazečů v okresech Hradec Králové a Trutnov (shodně o 9,7 %, tj. o 311 osob, resp. o 241 osob). V okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod se počet uchazečů zvýšil o 7,5 %, tj. o 75 osob, resp. o 6,6 %, tj. o 169 osob.

  

V srpnu převažovaly v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání ženy, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 57,9 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci zvýšil o 519 osob, tj. o 8,7 %, na 6 486 žen. Počet nezaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o 228 osob, tj. o 5,1 %, na 4 708 mužů. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovali absolventi škol a mladiství 4,5 % a zhruba každý šestý uchazeč na úřadech práce v kraji patřil mezi osoby se zdravotním postižením.

Ze statistických údajů vyplývá, že během srpna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 649 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Náchod (499, resp. 352 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili více než sedminu z celkového počtu uchazečů v kraji. V srpnu skončila evidence pro 1 545 osob, z toho pro 244 z důvodu nesplnění součinnosti s úřady práce.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 91,1 % z celkového počtu nezaměstnaných osob

  

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 4 010 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 35,8 % z celkového počtu. Její průměrná výše činila 10 199 Kč, tj. o 441 Kč pod republikovým průměrem. Celkem 22,8 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 42,9 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Rychnov nad Kněžnou (11 192 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (9 766 Kč).

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci srpna osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 13,2 %. Nejméně osob, které v srpnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,4 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,3 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 696 osob, tj. 33,0 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných (1 005 uchazečů, tj. 9,0 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně vzrostl o 0,04 p. b. a dosáhl hodnoty 3,04 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,54 procentního bodu nižší. Oproti konci srpna 2022 evidujeme nárůst nezaměstnanosti o 0,25 p. b. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,65 % a u mužů 2,46 %.

  

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V srpnu se kraj umístil na 6. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Ve srovnání s předchozím měsícem evidujeme nárůst nezaměstnanosti ve všech krajích s výjimkou Zlínského kraje. Celorepublikově nezaměstnanost stoupla o 0,03 p. b. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán v Jihočeském kraji (2,63 %). Druhá nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském kraji (2,65 %), třetí v Kraji Vysočina (2,69 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,42 %) a Moravskoslezský (4,91 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Jihomoravském kraji (4,20 %).

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných okresy Náchod (3,81 %) a Trutnov (3,49 %). Okresy Rychnov nad Kněžnou a Jičín se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 2,06 %, resp. 2,10 %, zaujaly sedmou a devátou pozici ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy), 39. příčka patřila okresu Hradec Králové (3,15 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresů byl v okrese Praha-východ (1,59 %).

Nabídka volných pracovních míst v Královéhradeckém kraji představovala 11 247 míst. Ve srovnání s předchozím měsícem klesl počet pracovních míst v evidenci úřadu práce o 92 míst, tj. o 0,8%, oproti srpnu 2022 to bylo o 1 198 míst méně, tj. o 9,6 %. Z celkového úhrnu bylo 18,4 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,1 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadal k 31. srpnu v Královéhradeckém kraji 1 uchazeč. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na jedno pracovní místo připadalo 0,6 uchazeče. Naopak v okresech Trutnov a Náchod se o jedno pracovní místo ucházelo 1,8 uchazeče, resp. 1,6 uchazeče. 

V průběhu srpna bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 921 volných pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 366 míst, tj. 39,7 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (94 míst, tj. 10,2 % z celkového počtu).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v srpnu v Královéhradeckém kraji mírně vzrostl - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 8. 2023
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)