Podíl nezaměstnaných v listopadu v Královéhradeckém kraji mírně stoupl

 

V listopadu zaznamenaly úřady práce meziměsíční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání o 1,4 % na 11 336 uchazečů, meziročně to bylo o 3,6 % více. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 9,2 % na 10 783 míst. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,98 % a v mezikrajském srovnání byl sedmý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 11. 2023 celkem 11 336 uchazečů o zaměstnání, tj. o 1,4 % (o 161 osob) více než na konci minulého měsíce. Podobně tomu bylo v meziměsíčním srovnání ve všech okresech kraje, kromě okresu Jičín, kde počet uchazečů stagnoval. Nejvýraznější nárůst počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenal okres Náchod (o 2,7 %, tj. o 72 osob).

Oproti stavu ke konci listopadu 2022 se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 3,6 %, tj. o 392 osob. Meziroční nárůst byl zaznamenán ve třech okresech kraje, nejvýrazněji vzrostl v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 15,0 %, tj. o 150 osob). V okresech Hradec Králové a Trutnov se počet uchazečů zvýšil o 6,5 %, tj. o 215 osob, resp. o 6,3 %, tj. o 162 osob. V okresech Jičín a Náchod evidujeme pokles počtu uchazečů o 5,2 %, tj. o 65 osob, resp. o 2,5 %, tj. o 70 osob.

V listopadu převažovaly v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání ženy, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 55,4 %. V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci zvýšil o 271 osob, tj. o 4,5 %, na 6 285 žen. Počet nezaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o 121 osob, tj. o 2,5 %, na 5 051 mužů. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovali absolventi škol a mladiství 7,1 %, jejich počet se meziročně zvýšil o 21,1 %. Zhruba každý šestý uchazeč na úřadech práce v kraji patřil mezi osoby se zdravotním postižením.

Ze statistických údajů vyplývá, že během listopadu bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 880 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Náchod (521, resp. 452 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili šestinu z celkového počtu uchazečů v kraji. V listopadu skončila evidence pro 1 719 osob, z toho pro 231 osob z důvodu nesplnění součinnosti s úřady práce.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 90,3 % z celkového počtu nezaměstnaných osob

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 857 uchazečů evidovaných na úřadech práce, tj. 34,0 % z celkového počtu. Její průměrná výše činila 10 130 Kč, tj. o 480 Kč pod republikovým průměrem. Celkem 22,9 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak více než 10,5 tis. Kč pobíralo měsíčně 41,8 % uchazečů. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Rychnov nad Kněžnou (10 570 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (9 603 Kč).

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání tvořila věková skupina 5559 let, která se na celkovém počtu podílela 13,4 %. Nejméně osob bylo ve věkové kategorii do 19 let (6,8 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 41,7 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 748 osob, tj. 33,1 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných (836 osob, tj. 7,4 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji se meziměsíčně zvýšil o 0,04 p. b. a dosáhl hodnoty 2,98 %, což znamenalo čtvrtou nejnižší hodnotu v kraji za posledních 12 měsíců. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,51 p. b. nižší. Oproti konci listopadu 2022 evidujeme nárůst nezaměstnanosti o 0,07 p. b. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 3,38 % a u mužů 2,58 %.

Královéhradecký kraj patří dlouhodobě mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V porovnání s předchozím měsícem evidujeme zvýšení nezaměstnanosti u dvanácti krajů. Celorepublikově nezaměstnanost stoupla o 0,03 p. b. Ve srovnání všech 14 krajů České republiky se podíl nezaměstnaných osob ke konci listopadu pohyboval v rozmezí od 2,59 % ve Zlínském kraji po 5,42 % v Ústeckém kraji (celostátní průměr činil 3,49 %). Druhou nejnižší hodnotu v tomto žebříčku měl Kraj Vysočina (2,64 %), naopak druhou nejvyšší Moravskoslezský kraj (4,92 %). Královéhradecký kraj měl 7. nejnižší nezaměstnanost.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhly nejvyššího podílu nezaměstnaných okresy Náchod (3,67 %) a Trutnov (3,47 %). Okresy Jičín a Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde s podílem 2,11 %, resp. 2,12 % zaujaly sedmou a osmou pozici ze všech 77 okresů v republice (vč. hl. města Prahy), 35. příčka patřila okresu Hradec Králové (3,01 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresů byl v okrese Praha-východ (1,41 %).

Nabídka volných pracovních míst v Královéhradeckém kraji představovala 10 783 míst v evidenci úřadu práce, tj. o 38 míst (o 0,4 %) méně než v předchozím měsíci a o 1 094 (o 9,2 %) méně než ke konci listopadu 2022. Z celkového úhrnu bylo 17,2 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,3 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadlo k 30. listopadu v Královéhradeckém kraji 1,1 uchazeče. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na jedno pracovní místo připadalo 0,6 uchazeče. Naopak v okresech Trutnov a Náchod se o jedno pracovní místo ucházelo 1,9 uchazeče, resp. 1,7 uchazeče.

V průběhu listopadu bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 837 volných pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 263 míst, tj. 31,4 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (124 míst, tj. 14,8 % z celkového počtu).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v listopadu v Královéhradeckém kraji mírně stoupl - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 11. 2023
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2023 (stav ke konci měsíce)