Podíl nezaměstnaných v květnu v Královéhradeckém kraji klesl

 

V průběhu měsíce května zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 4,0 % na 9 584 uchazečů. Počet volných pracovních míst meziročně klesl o 2,4 %. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,53 % a v mezikrajském srovnání byl pátý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 31. 5. 2022 celkem 9 584 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční pokles o 400 osob. Obdobný trend byl zaznamenán ve všech okresech kraje, v porovnání s minulým měsícem vykazovaly nejvýraznější pokles počtu uchazečů o zaměstnání okresy Náchod (o 153 osob, tj. o 6,0 %) a Hradec Králové (o 109 osob, tj. o 3,7 %).

V porovnání s květnem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji snížil o 12,2 %. Meziroční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvýraznější byl v okresech Hradec Králové (o 17,8 %, tj. o 613 osob), Trutnov (o 14,2 %, tj. o 390 osob) a Jičín (o 9,5 %, tj. o 112 osob). V okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod byl pokles o 6,6 % (o 65 osob), resp. o 5,9 % (o 151 osob).

V květnu převažovaly v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 53,2 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (58,7 %) a Jičín (57,0 %), naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů byl evidován v okrese Trutnov (48,9 %) a Náchod (47,7 %). V meziročním srovnání se počet žen hledajících práci snížil o 533 osob, tj. o 9,5 %, na 5 097 žen. Počet mužů klesl o 798 osob, tj. o 15,1 %, na 4 487 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 5,2 % absolventů a mladistvých a 18,2 % osob se zdravotním postižením. Počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 3,3 %, meziročně vzrostl o 8,0 % na 499 osob a počet osob se zdravotním postižením meziměsíčně klesl o 1,5 % a meziročně o 7,2 % na 1 740 osob.

Ze statistických údajů vyplývá, že během května bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 440 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (400, resp. 336 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 15,0 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 1 840 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 88,5 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 448 uchazečů evidovaných na úřadu práce, tj. 36,0 % z jejich celkového počtu. Její průměrná výše činila 9 306 Kč. Celkem 25,6 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 33,7 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (9 740 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (9 041 Kč).

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci května osoby ve věku 55−59 let, které se na celkovém počtu podílely 14,9 %. Nejméně osob, které v květnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,6 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 43,0 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 164 osob, tj. 33,0 %. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání byl vysokoškolsky vzdělaných (6,4 %, tj. 610 osob).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně klesl a dosáhl hodnoty 2,53 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,66 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než u mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 2,77 % a u mužů 2,30 %.

 

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností. V květnu se kraj umístil na 5. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán opět v Pardubickém kraji (2,13 %), který se na pozici s nejnižší nezaměstnaností drží od května 2020. Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském kraji (2,24 %), třetí ve Zlínském kraji (2,40 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,09 %) a Moravskoslezský (4,75 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Karlovarském kraji (3,81 %). V porovnání s květnem 2021 nezaměstnanost klesla ve všech krajích. Nejvýraznější meziroční pokles podílu nezaměstnaných osob byl v kraji Karlovarském (o 1,89 p. b.) a hl. městě Praze (o 0,96 p. b.). V Královéhradeckém kraji nezaměstnanost klesla o 0,42 p. b., nejméně ze všech krajů.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,33 %) a Trutnov (2,95 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde v celorepublikovém žebříčku s podílem nezaměstnaných 1,68 % obsadil páté místo, osmé místo patřilo s podílem 1,89 % okresu Jičín. Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi všemi 77 okresy (vč. hl. města Prahy) byl zaznamenán v okrese Praha-východ, a to 1,13 %.

Nabídka volných pracovních míst na konci května v Královéhradeckém kraji představovala 12 790 míst, meziměsíčně jejich počet klesl o 63 pracovních míst, tj. o 0,5 %. Při porovnání s květnem 2021 se jejich počet snížil o 314 míst, tj. 2,4 %. Z celkového úhrnu bylo 22,3 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,7 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadalo k 31. květnu v Královéhradeckém kraji 0,7 uchazeče. Nejpříznivější situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na 1 uchazeče připadaly dvě volná pracovní místa. Naopak v okresech Trutnov a Náchod na jedno volné pracovní místo připadlo 1,2, resp. 1,1 uchazeče. Republikový průměr činil 0,7 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

V průběhu května bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 444 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 600 míst, tj. 41,6 % z celkového počtu nově hlášených míst v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (151 míst, tj. 10,5 % z celkového počtu nově hlášených míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:
Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v květnu v Královéhradeckém kraji klesl - komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 5. 2022
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)