Podíl nezaměstnaných v dubnu v Královéhradeckém kraji klesl

 

V průběhu měsíce dubna zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 4,8 % na 9 984 uchazečů. Počet volných pracovních míst se meziročně zvýšil o 2,1 %. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,65 % a v mezikrajském srovnání byl šestý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 4. 2022 celkem 9 984 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční pokles o 499 osob. Obdobný trend byl zaznamenán ve všech okresech kraje, v porovnání s minulým měsícem vykazovaly nejvýraznější absolutní pokles počtu uchazečů o zaměstnání okresy Hradec Králové (o 171 osob, tj. o 5,5 %) a Náchod (o 131 osob, tj. o 4,9 %).

V porovnání s dubnem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji snížil o 13,3 %. Meziroční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvýrazněji v okresech Hradec Králové (o 17,9 %, tj. o 641 osob), Trutnov (o 15,9 %, tj. o 464 osob) a Jičín (o 14,6 %, tj. o 187 osob). V okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod byl pokles o 9,8 % (o 100 osob), resp. o 5,2 % (o 142 osob).

 

V dubnu v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 51,8 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (57,8 %) a Jičín (55,8 %), naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů byl evidován v okrese Trutnov (50,4 %) a Náchod (49,6 %). V meziměsíčním srovnání se počet žen hledajících práci snížil o 147 osob, tj. o 2,8 %, na 5 168 žen. Počet mužů poklesl o 352 osob, tj. o 6,8 %, na 4 816 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 5,2 % absolventů a mladistvých a 17,7 % osob se zdravotním postižením. Počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 2,1 %, meziročně o 2,3 % na 516 osob a počet osob se zdravotním postižením meziměsíčně klesl o 2,8 %, meziročně o 8,4 % na 1 766 osob.

Ze statistických údajů vyplývá, že během dubna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 385 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (400, resp. 352 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 13,9 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 1 884 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 89,0 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 641 uchazečů evidovaných na úřadu práce, tj. 36,5 % z jejího celkového počtu. Její průměrná výše činila 9 150 Kč. Celkem 26,6 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 32,6 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (9 742 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (8 825 Kč).

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci dubna osoby ve věku 55−59 let, které se na celkovém počtu podílely 15,0 %. Nejméně osob, které v dubnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,5 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 43,1 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 367 osob, tj. 33,7 %. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání byl vysokoškolsky vzdělaných (6,36 %, tj. 625 osob).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně klesl a dosáhl hodnoty 2,65 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,66 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než mužů, podíl nezaměstnaných žen měl hodnotu 2,82 % a u mužů 2,48 %.

 

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností. V dubnu se kraj umístil na 6. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán opět v Pardubickém kraji (2,27 %), který se na pozici s nejnižší nezaměstnaností drží od května 2020. Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském kraji (2,37 %), třetí ve Zlínském kraji (2,51 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,27 %) a Moravskoslezský (4,89 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Karlovarském kraji (3,95 %). V porovnání s dubnem 2021 nezaměstnanost klesla ve všech krajích. Nejvýraznější meziroční pokles podílu nezaměstnaných osob byl v kraji Karlovarském (o 2,01 p. b.) a Olomouckém kraji (o 1,04 p. b.). V Královéhradeckém kraji nezaměstnanost klesla o 0,48 p. b.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,56 %) a Trutnov (3,10 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde v celorepublikovém žebříčku s podílem nezaměstnaných 1,68 % obsadil páté místo, osmé místo patřilo s podílem 1,93 % okresu Jičín. Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi všemi 77 okresy (vč. hl. města Prahy) byl zaznamenán v okrese Praha-východ, a to 1,14 %.

Nabídka volných pracovních míst na konci dubna v Královéhradeckém kraji představovala 12 853 míst, meziměsíčně jejich počet klesl o 132 pracovních míst, tj. o 1,0 %. Při porovnání s dubnem 2021 se jejich počet zvýšil o 266 míst, tj. 2,1 %. Z celkového úhrnu bylo 21,3 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 4,6 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. dubnu v Královéhradeckém kraji 0,8 uchazeče. Nejpříznivější situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na 1 uchazeče připadaly dvě volná pracovní místa. Naopak v okresech Trutnov a Náchod na jedno volné pracovní místo připadlo 1,2 uchazeče. Republikový průměr činil 0,7 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

V průběhu dubna bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 154 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 469 míst, tj. 40,1 % z celkového počtu nově hlášených míst v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (142 míst, tj. 12,3 % z celkového počtu nově hlášených míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:
Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v dubnu v Královéhradeckém kraji klesl - aktualita v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 4. 2022
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)