Podíl nezaměstnaných v březnu v Královéhradeckém kraji klesl

 

V průběhu měsíce března zaznamenaly úřady práce meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání o 3,5 % na 10 483 uchazečů. Počet volných pracovních míst se meziročně zvýšil o 7,0 %. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,76 % a v mezikrajském srovnání byl šestý nejnižší.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 31. 3. 2022 celkem 10 483 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční pokles o 379 osob. Obdobný trend byl zaznamenán ve všech okresech kraje, v porovnání s minulým měsícem vykazovaly nejvýraznější relativní pokles počtu uchazečů o zaměstnání okresy Jičín (o 6,6 %, tj. o 82 osob) a Hradec Králové (o 4,5 %, tj. o 148 osob).

V porovnání s březnem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji snížil o 11,9 %. Meziroční pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvýrazněji v okresech Hradec Králové (o 15,0 %, tj. o 549 osob), Jičín (o 14,2 %, tj. o 192 osob) a Trutnov (o 13,7 %, tj. o 405 osob). V okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod byl pokles o 10,0 % (107 osob), resp. o 5,9 % (169 osob).

 

V březnu v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 50,7%. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl v okresech Rychnov nad Kněžnou (57,1 %) a Jičín (54,0 %), naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů byl evidován v okresech Náchod (51,4 %) a Trutnov (50,9 %). V meziměsíčním srovnání se počet žen hledajících práci snížil o 44 osob, tj. o 0,8 %, na 5 315 žen. Počet mužů poklesl o 335 osob, tj. o 6,1 %, na 5 168 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 5,0 % absolventů a mladistvých a 17,3 % osob se zdravotním postižením. Počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání se meziměsíčně snížil o 0,4 %, meziročně o 5,0 % na 527 osob a počet osob se zdravotním postižením meziměsíčně vzrostl o 0,3 %, meziročně klesl o 5,4 % na 1817 osob.

Ze statistických údajů vyplývá, že během března bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 451 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (428, resp. 335 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 13,8 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 1 830 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 89,7 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 966 uchazečů evidovaných na úřadu práce, tj. 37,8 % z jejího celkového počtu. Její průměrná výše činila 8 778 Kč. Celkem 29,5 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 30,0 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (9 368 Kč) a nejnižší v okrese Náchod (8 525 Kč).

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci března osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podílely 15,0 %. Nejméně osob, které v březnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (4,4 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 43,1 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 3 633 osob, tj. 34,7 %. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání byl vysokoškolsky vzdělaných (5,9 %, tj. 619 osob).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji meziměsíčně klesl a dosáhl hodnoty 2,76 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl o 0,62 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než mužů, podíl nezaměstnaných osob u žen měl hodnotu 2,86 % a u mužů 2,66 %.

 

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností. V březnu se kraj umístil na 6. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán opět v Pardubickém kraji (2,41 %), který se na pozici s nejnižší nezaměstnaností drží od května 2020. Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v hl. městě Praze (2,56 %), třetí v Jihočeském kraji (2,60 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazovaly kraje Ústecký (5,21 %) a Moravskoslezský (5,00 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla evidována v Karlovarském kraji (4,04 %). V porovnání s březnem 2021 nezaměstnanost klesla ve všech krajích. Nejvýraznější meziroční pokles podílu nezaměstnaných osob byl v kraji Karlovarském (o 2,02 p. b.) a hl. městě Praze (o 1,11 p. b.). V Královéhradeckém kraji nezaměstnanost klesla o 0,48 p. b.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,72 %) a Trutnov (3,16 %). Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, kde v meziokresním žebříčku s podílem nezaměstnaných 1,75 % obsadil páté místo, šesté místo patřilo s podílem 2,03 % okresu Jičín. Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi všemi 77 okresy (vč. hl. města Prahy) byl zaznamenán v okrese Praha-východ, a to 1,12 %.

Nabídka volných pracovních míst na konci března v Královéhradeckém kraji představovala 12 985 míst, meziměsíčně jejich počet klesl o 84 pracovních míst, tj. o 0,6 %. Při porovnání s březnem 2021 se jejich počet zvýšil o 849 míst, tj. 7,0 %. Z celkového úhrnu bylo 20,9 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 5,0 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. březnu v Královéhradeckém kraji 0,8 uchazeče. Nejpříznivější situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde na 1 uchazeče připadaly dvě volná pracovní místa. Naopak v okresech Trutnov a Náchod na jedno volné pracovní místo připadlo 1,2 uchazeče. Republikový průměr činil 0,7 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

V průběhu března bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 903 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 626 míst, tj. 32,9 % z celkového počtu nově hlášených míst v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Jičín (258 míst, tj. 13,6 % z celkového počtu nově hlášených míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz
tel.: 495 762 317

 

  • Podíl nezaměstnaných v březnu v Královéhradeckém kraji klesl -komentář v PDF
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 31. 3. 2022
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v letech 2005–2022 (stav ke konci měsíce)