Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji v červnu poklesl

 

Šestý měsíc roku přinesl pokles počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, počtu míst v evidenci úřadu práce i podílu nezaměstnaných osob proti květnu. Mezi kraji to byla třetí nejnižší nezaměstnanost. Meziročně byla nezaměstnanost v kraji vyšší o 0,99 procentního bodu a počet evidovaných uchazečů vzrostl o 3 272 osob. Nejvyšší nezaměstnanost má i nadále okres Náchod.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci června celkem 10 790 uchazečů o zaměstnání, tj. o 65 osob (relativně o 0,6 %) méně než v květnu. Pokles počtu uchazečů o zaměstnání zaznamenaly ve srovnání s předchozím měsícem všechny okresy s výjimkou Hradce Králové. Nejvyšší pokles byl v okrese Náchod (o 3,1 %).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostl v Královéhradeckém kraji počet uchazečů o zaměstnání o 43,5 %. Ve všech okresech došlo k růstu počtu uchazečů o zaměstnání. V relativním hodnocení vzrostl meziročně nejvíce počet uchazečů v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 61,7 %), v absolutním hodnocení v okrese Náchod (o 933 osob).

Během června bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno 1 671 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (582 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 15,5 %, což je meziměsíční nárůst o 0,7 procentních bodů.

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 6. 2020

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 92,6 % z celkového počtu nezaměstnaných osob. Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání činil 49,4 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,3 % a osoby se zdravotním postižením tvořily 16,6 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 40,2 % osob.

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji v červnu zaznamenal měsíční pokles o 0,02 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,90 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,8 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v červnu nezaměstnanost žen opět vyšší než nezaměstnanost mužů (muži 2,88 %, ženy 2,92 %). V republikovém průměru tomu bylo obdobně, podíl nezaměstnaných žen byl vyšší než u mužů, a to o 0,17 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V červnu se kraj umístil na 3. místě, čímž si ve srovnání s měsícem předchozím o jednu příčku polepšil. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly kraje Pardubický a Jihočeský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,63 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V červnu hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,79 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 1. místo (rovněž jako v měsíci předchozím).

Na konci června úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 12 311 pracovních míst, což ve srovnání s předchozím měsícem znamenalo pokles o 683 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,9 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov a Náchod počet uchazečů o zaměstnání převyšoval počet pracovních míst v evidenci úřadu práce. V okrese Trutnov připadlo na 1 uchazeče 1,8 volného pracovního místa a v okrese Náchod 1,3 volného pracovního místa.

V průběhu šestého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 191 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (816 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (228 míst).

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji v červnu poklesl - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 6. 2020
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)