Počet vydaných stavebních povolení v kraji vzrostl

 

V kraji bylo v roce 2021 vydáno celkem 4 340 stavebních povolení, tj. o 6,5 % více než v předchozím roce. Tři pětiny těchto povolení připadly na výstavbu budov (bytových i nebytových), dvě pětiny na výstavbu inženýrských staveb. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 18,9 mld. Kč, meziroční nárůst byl více než čtvrtinový a pátý nejrychlejší mezi kraji. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji činila 4,4 mil. Kč a byla čtvrtá nejvyšší v mezikrajském srovnání.

 

Královéhradeckém kraji bylo v roce 2021 vydáno 4 340 stavebních povolení, proti roku 2020 se jejich počet zvýšil o 6,5 %, tj. o 266 stavebních povolení. Ve čtyřech okresech kraje došlo k meziročnímu nárůstu vydaných stavebních povolení, nejvyšší, více než pětinový, byl v okrese Hradec Králové (o 213 stavebních povolení). Pouze v okrese Trutnov byl zaznamenán meziroční pokles o 3,1 %, tj. o 27 stavebních povolení.

Z celkového počtu vydaných stavebních povolení v kraji v roce 2021 jich 57,4 % připadlo na budovy a 42,6 % na inženýrské stavby. Stavebních povolení na budovy bylo v kraji vystaveno celkem 2 492, téměř dvě třetiny byly určeny na byty (nové nebo v původní zástavbě) a více než třetina na nebytové budovy. Stavebních povolení na inženýrské stavby bylo v kraji vystaveno celkem 1 848, necelá pětina připadla na dopravní stavby a více než 80 % na ostatní inženýrské stavby.

 

 

V celé České republice bylo vydáno v roce 2021 celkem 90 960 stavebních povolení, jejich počet se meziročně zvýšil o 5,8 %. Podíl Královéhradeckého kraje na celkovém počtu vydaných stavebních povolení činil 4,8 % a byl čtvrtý nejnižší mezi kraji. Téměř pětina stavebních povolení byla vydána ve Středočeském kraji a více než desetina v kraji Olomouckém. Nejrychleji rostl počet vydaných stavebních povolení v krajích Libereckém a Ústeckém (meziročně o 14,9 %, resp. 12,9 %), nejpomaleji v kraji Středočeském a Jihočeském (shodně o 1,5 %). Meziroční tempo růstu vydaných stavebních povolení v Královéhradeckém kraji (6,5 %) řadí kraj na prostřední (sedmou) příčku mezi kraji.

 

 

Dlouhodobý vývoj vydaných stavebních povolení v Královéhradeckém kraji, jak naznačuje graf, byl proměnlivý. Od 2. poloviny 90. let do roku 2004 byl počet vydaných stavebních povolení kolísavý, v období 2005–2015 došlo k poklesu, s výjimkou roku 2008, od roku 2016 lze pozorovat jejich pomalý nárůst. Ještě větší rozdíly v časové řadě doznala orientační hodnota staveb, na které byla stavební povolení vydána. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2017, kdy se přehoupla přes hodnotu 20 mld. Kč v kraji a ještě v dalších dvou letech (2010 a 2021) se k této hranici přiblížila (19,7 mld. Kč, resp. 18,9 mld. Kč).

 

Orientační hodnota staveb představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu, dosáhla za rok 2021 v kraji výše 18,9 mld. Kč. Proti roku 2020 to představuje nárůst hodnoty o více než jednu čtvrtinu. Nejvýraznější meziroční nárůst zaznamenaly okresy Hradec Králové a Trutnov (o 58,9 %, resp. o 42,6 %), naopak v jediném okrese Náchod došlo k poklesu o více než pětinu.

Na celkové orientační hodnotě staveb v kraji se téměř třetinou podílel okres Hradec Králové, druhý nejvyšší podíl zaznamenal okres Trutnov (28,7 %). Podíl zbývajících okresů se pohyboval v rozmezí 13,4 % (okres Rychnov nad Kněžnou) po 12,6 % (okres Jičín).

 

 

V rámci České republiky dosáhla orientační hodnota staveb hodnoty 521,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o třetinu. S výjimkou Ústeckého kraje došlo ve všech krajích k meziročnímu nárůstu, nejvíce vzrostla orientační hodnota v hl. městě Praze (2,5krát ), v Olomouckém kraji byl nárůst hodnoty více než 50%. Tempo růstu orientační hodnoty staveb v Královéhradeckém kraji bylo páté nejrychlejší mezi kraji.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji dosáhla v roce 2021 hodnoty 4 361 tis. Kč. Ve dvou okresech se hodnota na jedno stavební povolení dostala nad krajský průměr, v okrese Trutnov (6 343 tis. Kč) a Hradec Králové (4 861 tis. Kč). Ostatní okresy zůstaly pod průměrem kraje, nejnižší hodnotu na jedno stavební povolení vykázal okres Náchod (2 843 tis. Kč).

Mezi kraji byla nejvyšší průměrná hodnosta na jedno stavební povolení tradičně v hl. městě Praze (31 677 tis. Kč) a naopak nejnižší v Jihočeském kraji (2 993 tis. Kč). V Královéhradeckém kraji byla průměrná hodnota pátá nejvyšší mezi kraji.

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky/Stavebnictví, byty

 

Kontakt:

Ing. Ivana Dušková

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

Tel.:495 762 316

E-mail:ivana.duskova@czso.cz

 

 

 

 

 

  • Počet vydaných stavebních povolení v kraji vzrostl - komentář v PDF
  • Vydaná stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v roce 2021
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v roce 2021
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2021
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v roce 2021