Počet vydaných stavebních povolení v kraji v roce 2019 vzrostl

 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2019 vydáno 4 210 stavebních povolení, což byl nejvyšší počet od roku 2013. Z toho bylo 1 300 stavebních povolení pro novou výstavbu. Předpokládaná hodnota staveb meziročně poklesla.

 

Stavební úřady Královéhradeckého kraje vydaly v roce 2019 celkem 4 210 stavebních povolení, což znamenalo ve srovnání s rokem předchozím nárůst o 262 povolení, tj. o 6,6 %. Růst počtu vydaných stavebních povolení byl ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Jičín, kde bylo vydáno o desetinu povolení meziročně méně. Nejvyšší růst počtu vydaných stavebních povolení byl v okresech Hradec Králové (o 15,5 %) a Náchod (o 14,4 %).

 

Počet vydaných stavebních povolení na území Královéhradeckého kraje byl nejvyšší od roku 2013. Vyšší počet vydaných stavebních povolení byl v kraji naposledy zaznamenán v roce 2012, a to 4 847 vydaných stavebních povolení.

Graf: Vydaná stavební povolení v HKK

V roce 2019 bylo v kraji vydáno 1 002 stavebních povolení pro novou bytovou výstavbu, z toho více než 30 % bylo na území okresu Hradec Králové. Naopak nejméně stavebních povolení pro novou bytovou výstavbu bylo vydáno v okrese Jičín (11,7 %).

 

Tabulka: Vydaná stavební povolení v HKK podle okresů v roce 2019

 

V České republice bylo v roce 2019 vydáno 85 241 stavebních povolení, z čehož 28,9 % bylo pro výstavbu budov, v Královéhradeckém kraji to bylo 30,9 %. Kraj se v mezikrajském srovnání umístil na 11. pozici. Méně stavebních povolení bylo vydáno již jen v kraji Libereckém, hl. městě Praze a Karlovarském kraji. Naopak nejvíce se v uplynulém roce stavělo ve Středočeském kraji.

 

Tabulka: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v HKK a podle okresů v roce 2019

 

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách), v Královéhradeckém kraji meziročně klesla o 14,5 %. Nejvýraznější pokles zaznamenal okres Hradec Králové, kde orientační hodnota staveb meziročně klesla o třetinu. Naopak meziročně vzrostla orientační hodnota staveb v okrese Trutnov o 15,3 %, přesto byla nižší než v okrese Hradec Králové o 502 mil. Kč.

Graf: Průměrná hodnota stavby na jedno stavební povolení podle okresů v roce 2019

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji v roce 2019 dosáhla hodnoty 3 412 tis. Kč, což překročily pouze okresy Trutnov a Hradec Králové. Nejvyšší průměrné hodnoty na jedno stavební povolení dosáhl okres Trutnov (4 257 tis. Kč). Naopak nejnižší hodnoty okres Náchod (2 835 tis. Kč).

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Stavebnictví, byty

 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Počet vydaných stavebních povolení v kraji v roce 2019 vzrostl - aktualita v pdf
  • Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji podle okresů v roce 2019
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Královéhradeckém kraji a podle okresů v roce 2019