Počet vydaných stavebních povolení v kraji klesl

 

Stavební úřady v Královéhradeckém kraji vydaly v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 celkem 3 288 stavebních povolení, z toho třetina připadla na nové budovy. Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji činila 13,8 mld. Kč a oproti stejnému období předchozího roku se zvýšila o 22,5 %.

 

V průběhu tří čtvrtletí roku 2021 vydaly stavebními úřady Královéhradeckého kraje podle předběžných údajů 3 288 stavebních povolení, což bylo meziročně o 143 povolení více, tj. o 4,5 %. Nárůst počtu vydaných stavebních povolení byl v rámci kraje zaznamenán ve všech okresech s výjimkou okresu Trutnov, ve kterém byl zaznamenán pokles o 3,5 %. Nejvýraznější meziroční nárůst počtu vydaných stavebních povolení byl zaznamenán v okresech Hradec Králové (o 16 %) a Jičín (o 4,3 %). V okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou došlo k nárůstu o 2,1 %, resp. 0,5 %.

 

Graf: Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji podle čtvrtletí v letech 2014 až 2021

 

V průběhu devíti měsíců roku 2021 bylo v Královéhradeckém kraji vydáno 1 870 povolení na stavby budov, což je 56,9 % z celkového počtu vydaných stavebních povolení. Z toho na stavbu bytových budov bylo vydáno 1 203 stavebních povolení, tj. 36,6 % ze všech stavebních povolení, na stavbu nebytových 667 (20,3 %). Dalších 1 418 stavebních povolení (43.1 %) bylo vystaveno na výstavbu či změnu dokončených inženýrských staveb.

Pro novou bytovou výstavbu bylo v kraji vydáno 720 povolení určených, tj. o 6,2 % více než za stejné období předchozího roku. Z toho 31,5 % bylo na území okresu Hradec Králové, naopak nejméně bylo vydáno v okrese Jičín (13,2 %).

Tabulka: Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji podle okresů v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 bylo v České republice vydáno 67 924 stavebních povolení, což bylo o 5,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Královéhradecký kraj se v mezikrajském srovnání umístil na 10. pozici a na celorepublikovém počtu vydaných stavebních povolení se podílel 4,8 %. V mezikrajském srovnání připadl nejvyšší podíl povolení na Středočeský (18,5 %) a Jihomoravský kraj (12,6 %). Naopak nejméně jich připadlo na Karlovarský kraj (2,6 %) a hl. město Prahu (4,7 %). Na výstavbu budov bylo v České republice vydáno 39 286 stavebních povolení, z čehož 4,8 % připadlo na Královéhradecký kraj.

 

Tabulka: Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Královéhradeckém kraji podle okresů v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu a realizaci a uvedení stavby do provozu, dosáhla v Královéhradeckém kraji za 1. až 3. čtvrtletí 2021 celkem 13,8 mld. Kč, což bylo meziročně o 22,5 % více. Nejvýraznější nárůst zaznamenal okres Hradec Králové a Trutnov, ve kterých orientační hodnota staveb meziročně vzrostla o 53,4 % na 4 523 mil. Kč, resp. 45,8 % na 3 602 mil. Kč. Naopak meziroční pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v okresech Náchod (o 21,4 % na 1 874 mil. Kč) a Jičín (o 9 % na 1 849 mil. Kč).

Orientační hodnota staveb za devět měsíců roku 2021 v rámci České republiky dosáhla hodnoty 384,1 mld. Kč a meziročně vzrostla o 34,1 %. Nejvýraznější nárůst byl v hl. městě Praze, a to o 197,8 % na 85,4 mld. Kč. Naopak téměř 40% pokles byl zaznamenán v Ústeckém kraji.

Graf: Průměrná hodnota stavby na jedno stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2021 činila 4 189 tis. Kč, přičemž vyšší byla v okresech Trutnov, Hradec Králové a Jičín. Ve srovnání s republikovým průměrem byla nižší o 1 466 tis. Kč a v mezikrajském srovnání byla 4. nejvyšší. Maxima bylo tradičně dosaženo v hl. městě Praze (35 744 tis. Kč.), naopak nejnižší hodnota byla v Ústeckém kraji (3 021 tis. Kč).

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Stavebnictví, byty

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Počet vydaných stavebních povolení v kraji klesl - aktualita v pdf
  • Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji podle okresů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Královéhradeckém kraji podle okresů v 1. až 3. čtvrtletí 2021