Počet volných pracovních míst převýšil počet uchazečů o zaměstnání v kraji

 

Podíl nezaměstnaných osob v kraji se dostal na historicky nejnižší úroveň od roku 2005, kdy se nezaměstnanost přepočítává podle nové metodiky. V kraji byla nezaměstnanost třetí nejnižší ze 14 krajů, okres Rychnov nad Kněžnou vykázal nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech 77 okresů České republiky.

Úřady práce v Královéhradeckém kraji evidovaly ke konci března celkem 9 711 uchazečů o zaměstnání, tj. o 758 osob (o 7,2 %) méně než ke konci února. Počty nezaměstnaných klesly ve všech okresech kraje, relativně nejvíc v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 10,4 %), absolutně nejvíc v okrese Hradec Králové (o 244 osob).

Proti stejnému období loňského roku ubyla v kraji více než čtvrtina nezaměstnaných tj.  3 493 osob. Ke snížení došlo ve všech okresech kraje, nejvíc, v absolutním vyjádření, v okrese Hradec Králové (o 1 183 osob), relativně nejvíc v okrese Trutnov (o 31,6 %).

Ke konci prvního čtvrtletí přibylo na úřadech práce v kraji celkem 1 377 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíc v okrese Hradec Králové (420 uchazečů), tj. 30,5 % z celkového počtu nově hlášených nezaměstnaných. Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 14,2 % z celkového počtu nezaměstnaných a jejich podíl tak meziročně vzrostl o 0,9 procentního bodu.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 3. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 90,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen činil 48,5 % z celkového počtu nezaměstnaných, podíl absolventů a mladistvých byl 4,8 % a 18,8 % tvořily osoby se zdravotním postižením.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob proti únoru v kraji klesl o 0,21 procentního bodu na 2,49 %. Nezaměstnanost mužů (2,56 %) mírně převyšovala nezaměstnanost žen (2,42 %). V porovnání s nezaměstnaností v průměru za Českou republiku (celkem 3,50 %; muži 3,49 %, ženy 3,50 %) byla krajská hodnota o jeden procentní bod nižší.

Královéhradecký kraj patří k regionům s nejnižší nezaměstnaností v České republice. V měsíci březnu byl podíl nezaměstnaných třetí nejnižší po Hlavním městě Praze (2,15 %) a Plzeňském kraji (2,31 %). Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají kraje na severu Čech a Moravy; v březnu byl nejvyšší podíl nezaměstnaných v kraji Moravskoslezském (5,36 %) a Ústeckém (5,22 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykazuje šestý měsíc nejvyšší nezaměstnanost okres Náchod (3,11 %). Naopak dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných, nejen v kraji ale v celé České republice, vykazuje okres Rychnov nad Kněžnou; ke konci března činila nezaměstnanost v tomto okrese 1,24 % a byla nejnižší ze všech 77 okresů.

Ke konci března evidovaly úřady práce v Královéhradeckém kraji celkem 10 509 volných pracovních míst. To je historicky poprvé, kdy volná pracovní místa převyšují počet uchazečů o zaměstnání v kraji. Proti předchozímu měsíci únoru vzrostl jejich počet o 570, tj. o 5,7 %. Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadlo v kraji 0,9 nezaměstnaných, v průměru za ČR to byl jeden uchazeč.

Necelou čtvrtinu (23,9 %) z celkového počtu volných pracovních míst tvořily nově hlášená místa na úřadech práce v kraji (celkem 2 509 míst). Z nich největší část (43 %) byla v okrese Hradec Králové.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v březnu v kraji celkem 3 655 nezaměstnaných, tj. 37,6 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Částečně nezaměstnaných bylo 440 osob v kraji, ženy tvořily dvě třetiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR 


Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa