Počet uchazečů o zaměstnání se v dubnu v Královéhradeckém kraji snížil

 

Ve čtvrtém měsíci roku klesl počet uchazečů o zaměstnání ve srovnání s březnem o 3,3 % na 11 518 uchazečů, meziročně vzrostl jejich počet téměř o desetinu. Počet volných pracovních míst se zvýšil o 3,7 %. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,13 % a mezi kraji to byla druhá nejnižší hodnota.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly k 30. 4. 2021 celkem 11 518 uchazečů o zaměstnání, tj. meziměsíční pokles o 387 osob. Meziměsíčně klesl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech kraje, nejvíce v okresech Náchod a Jičín, ve kterých lze sledovat pokles o 5,5 %, resp. o 5,1 %.

V porovnání s dubnem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 9,4 %. Meziroční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Jičín, ve kterém počet uchazečů meziročně poklesl o 100 osob, tj. o 7,3 %. Meziročně největší relativní zvýšení počtu nezaměstnaných osob zaznamenal okres Trutnov a Hradec Králové (o 21,2 %, resp. 14,6 %),

 

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání a procovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 4. 2021

V dubnu v Královéhradeckém kraji mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ženy, které se na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podílely 50,7 %, výjimkou byly okresy Náchod a Trutnov, ve kterých byl zaznamenán vyšší podíl nezaměstnaných mužů (52,0 %, resp. 50,6 %). Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl evidován v okrese Rychnov nad Kněžnou (58,3 %). Počet žen hledajících práci meziměsíčně klesl o 52 osob, tj. o 0,9 % na 5 843 žen. Z celkového počtu uchazečů bylo 4,6 % absolventů a mladistvých a 16,7 % osob se zdravotním postižením. Meziročně se počet absolventů a mladistvých mezi uchazeči o zaměstnání snížil o 4,7 %, naopak počet osob se zdravotním postižením se zvýšil o 14,4 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že během dubna bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově hlášeno celkem 1 355 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okresech Hradec Králové a Trutnov (403, resp. 344 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 12,9 % z celkového počtu uchazečů v kraji. Celkem 1 742 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, tedy ti, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili 93,1 % z celkového počtu nezaměstnaných osob.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 3 972 uchazečů evidovaných na úřadu práce, tj. 34,5 %. Její průměrná výše činila 8 075 Kč. Celkem 32,0 % uchazečů mělo přiznanou podporu v nezaměstnanosti do 5,5 tis. Kč, naopak 22,8 % uchazečů pobíralo měsíčně více než 10,5 tis. Kč. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Hradec Králové (8 617 Kč), naopak nejnižší v okrese Náchod (7 624 Kč).

 

Tabulky: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenic ÚP ke konci sledovaného měsíce

Mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly ke konci dubna osoby ve věku 5559 let, které se na celkovém počtu podíleli 14,4 %. Naopak nejméně osob, které v dubnu evidovaly úřady práce, bylo ve věkové kategorii do 19 let (3,4 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v Královéhradeckém kraji 42,8 let. Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, a to celkem 4 026 osob, tj. 35,0 %. Naopak nejmenší podíl uchazečů o zaměstnání byl vysokoškolsky vzdělaných (5,8 %).

Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji zaznamenal mírný meziměsíční pokles o 0,11 procentního bodu a dosáhl hodnoty 3,13 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,98 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu tento ukazatel zaznamenal vyšší nezaměstnanost u žen než mužů, podíl nezaměstnaných osob u žen měl hodnotu 3,25 % a u mužů 3,01 %.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj dlouhodobě mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností. V mezikrajském srovnání se kraj v dubnu umístil na 2. místě a dlouhodobě zůstává podíl nezaměstnaných osob pod celorepublikovým průměrem. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl opět v Pardubickém kraji (2,77 %), třetí nejnižší nezaměstnanost byla zaznamenána v Kraji Vysočina (3,14 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost vykazovaly shodně kraje Karlovarský a Ústecký (shodně 5,96 %), třetí nejvyšší nezaměstnanost byla v Moravskoslezském (5,82 %). V porovnání s dubnem 2020 se nezaměstnanost zvýšila ve všech krajích, v Královéhradeckém kraji nezaměstnanost stoupla o 0,31 p. b.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje dosáhl nejvyššího podílu nezaměstnaných osob okres Náchod (3,81 %) a Trutnov (3,79 %). Nezaměstnanost mírně klesla ve všech okresech kraje. Okres Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje i celé České republiky, v meziokresním žebříčku s podílem nezaměstnaných 1,90 % obsadil druhé místo. Nižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Pelhřimov, a to 1,86 %.

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji a ČR

Nabídka volných pracovních míst na konci dubna v Královéhradeckém kraji představovala 12 587 míst, meziměsíčně jejich počet vzrostl o 451 pracovních míst, tj. o 3,7 %. Při porovnání s dubnem 2020 se jejich počet snížil o 0,7 %. Z celkového úhrnu bylo 20,8 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 3,9 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. dubnu v Královéhradeckém kraji 0,9 uchazeče, meziročně se počet uchazečů na jedno volné pracovní místo zvýšil o 0,09 p. b. Nejpříznivější situace byla v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín, kde na 1 pracovní místo připadalo 0,5, resp. 0,7 uchazeče. Naopak v okresech Trutnov a Náchod na jedno volné pracovní místo připadli dva uchazeči, resp. 1,1 uchazeče. Republikový průměr činil 0,9 uchazeče na 1 volné pracovní místo.

V průběhu dubna bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno celkem 1 865 pracovních míst, nejvíce jich nově přibylo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové, a to 635 míst, tj. 34,0 % z celkového počtu v kraji. Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Rychnov nad Kněžnou (244 pracovních míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

  • Počet uchazečů o zaměstnání se v dubnu v Královéhradeckém kraji snížil - aktualita v pdf
  • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce k 30. 4. 2021
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)
  • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)