Počátkem roku 2018 nezaměstnanost v kraji mírně vzrostla

 

Počet nezaměstnaných i jejich podíl na obyvatelstvu kraje vzrostl v lednu jen mírně. Nezaměstnanost zůstává třetí nejnižší mezi kraji, okres Rychnov nad Kněžnou patří dlouhodobě k okresům s nejnižší nezaměstnaností ze všech 77 okresů v České republice.

Úřady práce v Královéhradeckém kraji evidovaly koncem ledna celkem 10 850 uchazečů o zaměstnání, tj. o 367 osob (o 3,5 %) více než závěru roku 2017. K nárůstu nezaměstnaných oproti prosinci 2017 došlo ve všech okresech v kraji, nejvýraznější byl v absolutním i relativním vyjádření v okrese Náchod (o 147 osob, tj. o 5,8 %).

Proti stejnému období loňského roku (leden 2017) klesl počet nezaměstnaných v kraji o více než čtvrtinu (o 3 790 nezaměstnaných). Ke snížení došlo ve všech okresech kraje, nejvíc jich ubylo v v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (o 1 243 osob), v relativním vyjádření v okrese Trutnov (o 30,6 %).

V prvním měsíci nového kalendářního roku přibylo na úřadech práce celkem 2 436 nových uchazečů o zaměstnání, nejvíc v okrese Hradec Králové a Náchod, (31,1 %, resp. 24,5 % z celkového počtu nových uchazečů o zaměstnání v kraji). Noví uchazeči tvořili celkem více než pětinu (22,5 %) z celkového počtu nezaměstnaných, jejich podíl meziročně vzrostl o 3,4 p.b.

Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 1. 2018

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 91,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ženy se na celkovém počtu nezaměstnaných podílely 47,1 %, podíl absolventů a mladistvých byl 4,9 % a 17,9 % tvořily osoby se zdravotním postižením.

Tabulky: Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem ke konci sledovaného měsíce; Podíl nezaměstnaných osob; Volná pracovní místa ke konci sledovaného měsíce

Podíl nezaměstnaných osob v kraji v měsíci lednu 2018 proti prosinci 2017 mírně vzrostl (o 0,09 p.b.) na 2,82 %. Nezaměstnanost mužů (2,98 %) byla o 0,32 p.b. vyšší než u žen (2,65 %). V celé České republice činil podíl nezaměstnaných 3,89 % (muži 3,96 %, ženy 3,83 %) a proti Královéhradeckému kraji byl o 1,08 p.b. vyšší.

V porovnání s ostatními regiony byl podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji třetí nejnižší. Nižší nezaměstnanost vykázaly  Hl. město Praha (2,32 %) a Plzeňský kraj (2,70 %). Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají regiony na severu Moravy a Čech, kraj Moravskoslezský (5,86 %) a Ústecký (5,54 %).

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykazuje čtvrtý měsíc nejvyšší nezaměstnanost okres Náchod (3,55 %), naopak okres Rychnov nad Kněžnou (1,42 %) patří dlouhodobě k okresům s nejnižší nezaměstnaností a to nejen v rámci kraje, ale i celé republiky. Ke konci ledna 2018 byla nezaměstnanost v tomto okrese druhá nejnižší mezi 77 okresy České republiky.

Úřady práce evidovaly koncem ledna celkem 9 405 volných pracovních míst v kraji. Proti prosinci předchozího roku jejich počet vzrostl o 589 míst, tj. o 6,7 %. Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji 1,2 nezaměstnaných, v okrese Rychnov nad Kněžnou a Jičín to byl méně než 1 uchazeč.

Na úřady práce v kraji bylo v lednu 2018 nahlášeno celkem 2 653 nových pracovních míst, téměř polovina z nich byla v okrese Hradec Králové a čtvrtina v okrese Trutnov. Nová pracovní místa se podílela na celkovém počtu volných pracovních míst 28,2 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v kraji 4 446 uchazečů o zaměstnání, částečně nezaměstnaných bylo ke konci ledna celkem 409, ženy z nich tvořily více než dvě třetiny.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji a ČR


Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa