Očekává se o 5,5 % nižší úroda základních obilovin v kraji

 

Podle prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin v Královéhradeckém kraji ve výši 439 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je odhad o 5,5 % nižší. Odhad sklizně řepky činí 71 tis. tun, což je o desetinu méně než se sklidilo v loňském roce. U ovoce se odhaduje druhé místo mezi kraji ve sklizni rybízu a třešní a třetí místo ve sklizni višní.

 

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2021 byl následně proveden k 10. červnu první letošní odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky a raných druhů ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt).

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK a ČR

 

První letošní odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 439 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 26 tis. tun, tj. o 5,5 %, méně. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,66 t/ha je meziročně nižší o 0,22 t/ha a klesla také osevní plocha základních obilovin o 1,9 %. Ke snížení odhadované sklizně došlo u pšenice ozimé, ječmene ozimého i jarního a žita. Vyšší sklizeň než v loňském roce se odhaduje u pšenice jarní a ovsa. V celé České republice se očekává pokles produkce základních obilovin o 7,1 % a snížení výnosů z loňských 5,83 t/ha na odhadovaných 5,48 t/ha. V Královéhradeckém kraji se očekávají nižší výnosy u všech základních obilovin kromě pšenice jarní.

Nejčastěji pěstovanou plodinou je pšenice, která je v kraji pěstována na třetině osetých ploch, což pro letošní rok představuje 55,2 tis. ha. Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 283,8 tis. tun a proti loňské sklizni je to pokles o 47,0 tis. tun, tj. o 14,2 %. Odhadovaný výnos 6,04 tun z jednoho hektaru je nižší než loni (o 0,14 t/ha). Osevní plocha se zde snížila o 12,3 %. U pšenice jarní se očekává sklizeň při hektarovém výnosu 5,05 tuny celkem 41,3 tis. tun zrna, což je pětinásobek oproti loňskému roku. Zde však došlo i ke zvýšeni osevní plochy 4,5krát. Odhad produkce ozimého ječmene činí 35,8 tis. tun, což je meziroční snížení o 14,5 %. Zde došlo ke snížení osevních ploch o desetinu. U jarního ječmene se očekává při produkci 42,9 tis. tun pokles sklizně o 2,5 tis. tun (tj. o 5,4 %). Jeho osevní plocha se snížila o 4,4 %.

Odhadovaná produkce žita ve výši 7,8 tis. tun je o čtvrtinu nižší než vloni. Meziročně se snížila i osevní plocha žita o 17,8 % a výnos má být 5,06 t/ha, což je o 0,53 t/ha méně. Oves byl oset na ploše větší o 15,7 %. Odhadovaný výnos (3,65 t/ha) je nižší než vloni a má se ho sklidit o 768 tun (tj. o 8,7 %) zrna více.

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK v  roce 2021

 

Úroda raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji očekávána ve výši 384 tun při výnosu 23,23 t/ha.

Řepka je nadále po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou v kraji i v České republice s podílem na struktuře osevních ploch 13,5 % (v ČR 14,0 %). Očekávaný výnos je o 4,6 % nižší než v loňském roce. Její osevní plocha se meziročně snížila o 6,1 %. Při osevní ploše 22,4 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,15 t/ha (v celé ČR se očekává výnos 3,13 t/ha) je odhad sklizně 70,5 tis. tun s meziročním poklesem o 8,2 tis. tun, tj. o desetinu.

První letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména rybízu, třešní a višní. U rybízu má Královéhradecký kraj druhý nejvyšší počet keřů za krajem Středočeským a odhaduje se výnos 1,19 kg na 1 keř a druhá nejvyšší sklizeň 570 tun. Produkce rybízu představuje 22,9 % hodnoty v České republice. Očekávaná sklizeň třešní je také na druhém místě po kraji Středočeském a odhaduje se na 496 tun, což je pětina odhadované produkce v celé republice. Předpokládaná úroda višní 645 tun je čtvrtá nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském, Jihomoravském a Jihočeském) a na celorepublikové sklizni se podílí 14,0 %.

 

Více informací naleznete v navazujících publikacích: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2021  a  Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2021

Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu v červenci 2021 zveřejní Český statistický úřad 11. 8. 2021.

 

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Očekává se o 5,5 % nižší úroda základních obilovin v kraji - aktualita v pdf
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2021