Očekává se o 4,2 % nižší úroda základních obilovin v kraji

 

Podle prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin v Královéhradeckém kraji ve výši 446 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je odhad o 4,2 % nižší. Odhad sklizně řepky činí 74 tis. tun, což je o 9,0 % více než se sklidilo v loňském roce. U ovoce se odhaduje první místo mezi kraji ve sklizni rybízu, druhé místo ve sklizni třešní a čtvrté místo ve sklizni višní.

 

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2020 byl následně proveden k 10. červnu první letošní odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky a raných druhů ovoce (jahody, třešně, višně, rybíz a angrešt).

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a ČR

 

První letošní odhad sklizně předpokládá v Královéhradeckém kraji produkci základních obilovin ve výši 446 tis. tun zrna. Proti loňské sklizni je to o 20 tis. tun, tj. o 4,2 %, méně. Odhadovaný průměrný hektarový výnos 5,64 t/ha zůstává meziročně na stejné hodnotě. Ke snížení odhadované sklizně došlo u pšenice ozimé i jarní, ječmene ozimého a žita. V celé České republice se očekává pokles produkce základních obilovin o 3,3 % a snížení výnosů z loňských 5,52 t/ha na odhadovaných 5,42 t/ha. V Královéhradeckém kraji se očekávají vyšší výnosy u všech základních obilovin kromě ječmene a tritikale.

 

Nejčastěji pěstovanou plodinou je pšenice, která je v kraji pěstována na třetině osetých ploch, což pro letošní rok představuje 55,4 tis. ha. Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 317,6 tis. tun a proti loňské sklizni je to pokles o 21,5 tis. tun (tj. o 6,3 %). Odhadovaný výnos 5,93 tun z jednoho hektaru je vyšší než loni (o 0,06 t/ha). Osevní plocha se zde snížila o 7,4 %. U pšenice jarní se očekává sklizeň při hektarovém výnosu 4,39 tuny celkem 7,9 tis. tun zrna, což je o 17,0 % méně než v loňském roce. Zde se však snížila osevní plocha o čtvrtinu. Odhad produkce ozimého ječmene činí 39,3 tis. tun, což je téměř stejný výsledek jako v loňském roce. Zde došlo k navýšení osevních ploch o 7,3 %. U jarního ječmene se očekává při produkci 44,3 tis. tun nárůst sklizně o 1,1 tis. tun (tj. o 2,5 %). Jeho osevní plocha se rozšířila o 5,0 %.

 

Odhadovaná produkce žita ve výši 9,7 tis. tun je o 4,9 % nižší než vloni. Meziročně se snížila i osevní plocha žita o 5,4 % a výnos má být 5,16 t/ha, což je o 0,03 t/ha více. Oves byl oset na ploše větší o 5,8 %. Odhadovaný výnos (3,46 t/ha) je vyšší než vloni a má se ho sklidit o 1,2 tis. tun (tj. o 17,2 %) zrna více.

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2020

 

Úroda raných brambor (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je v kraji očekávána ve výši 732 tun při výnosu 23,90 t/ha.

 

Řepka je nadále po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou v kraji i v České republice s podílem na struktuře osevních ploch 14,3 % (v ČR 15,0 %). Očekávaný výnos je o 2,8 % vyšší než v loňském roce. Její osevní plocha se meziročně zvýšila o 6,0 %. Při osevní ploše 23,8 tis. ha a předpokládaném výnosu 3,09 t/ha (v celé ČR se očekává výnos 3,08 t/ha) je odhad sklizně 73,6 tis. tun s meziročním nárůstem o 6,1 tis. tun, tj. o 9,0 %.

 

První letošní odhady zahrnují také výnosy u ovoce, kde je kraj významným pěstitelem v rámci České republiky zejména rybízu, třešní a višní. U rybízu má Královéhradecký kraj nejvyšší počet keřů mezi kraji a odhaduje se výnos 1,32 kg na 1 keř a nejvyšší sklizeň 809 tun mezi kraji. Produkce rybízu představuje 28,1 % hodnoty v České republice. Očekávaná sklizeň třešní je na druhém místě po kraji Středočeském a odhaduje se na 414 tun, což je téměř čtvrtina odhadované produkce v celé republice. Předpokládaná úroda višní 710 tun je čtvrtá nejvyšší mezi kraji (po kraji Středočeském, Libereckém a Jihomoravském) a na celorepublikové sklizni se podílí 13,3 %.

 

Více informací naleznete v navazujících publikacích: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2020  a  Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2020

 

Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu v červenci 2020 zveřejní Český statistický úřad 13. 8. 2020.

 

Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

  • Očekává se o 4,2 % nižší úroda základních obilovin v kraji - aktualita v pdf
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2020