Očekává se meziroční zvýšení produkce základních obilovin a pokles produkce řepky

 

Sklizeň základních obilovin v Královéhradeckém kraji dosáhne podle posledních letošních odhadů oproti loňské úrodě zvýšení o 0,5 %. Vyšší bude produkce pšenice celkem a ovsa, nižší naopak ječmene celkem, žita a tritikale. Odhad produkce brambor celkem zůstává stejný jako v loňském roce.

 

Odhady sklizní zemědělských plodin zpracovává Český statistický úřad k 10. červnu, k 15. červenci, k 15. srpnu a k 15. září. K 15. září byly kromě základních obilovin zpracovány odhady hektarových výnosů a sklizně kukuřice na zrno a máku a zpřesněné odhady brambor, cukrovky technické a řepky.

Na základě zjišťování k 15. září se odhaduje v Královéhradeckém kraji sklizeň obilovin (základní obiloviny, bez ostatních obilovin) ve výši 467,7 tis. tun při průměrném výnosu 6,03 t/ha. Proti skutečnosti roku 2020 to znamená zvýšení sklizně o 2,5 tis. tun (tj. o 0,5 %) a zvýšení hektarového výnosu o 0,14 t/ha (tj. o 2,5 %). Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 33,5 tis. tun je ve srovnání s loňskou sklizní o 7,2 tis. tun nižší (tj. o 7,8 %).

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK a ČR

 

Produkce nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se očekává v kraji ve výši 309,2 tis. tun a proti loňské sklizni je to o 21,7 tis. tun (tj. o 6,5 %) méně. Odhadovaný výnos 6,58 tun z jednoho hektaru je vyšší o 0,40 tun z hektaru. U pšenice jarní se předpokládá sklizeň 42,6 tis. tun zrna, což je pětapůlkrát více než loni, při hektarovém výnosu 5,21 tuny. U pšenice jarní ovšem došlo ke zvýšení osetých ploch oproti loňsku čtyřiapůlkrát. Hektarový výnos bude téměř o pětinu vyšší než vloni. Odhad produkce ozimého ječmene činí 37,1 tis. tun, tj. o 11,4 % (o 4,8 tis. tun) méně než v loňském roce. U jarního ječmene se očekává sklizeň 43,5 tis. tun, tj. snížení o 1,9 tis. tun, tj. o 4,1 %.

U žita ozimého a jarního odhadujeme snížení produkce oproti loňsku o čtvrtinu, sklizeň se zde odhaduje na 7,9 tis. tun. U ovsa se odhadovaná sklizeň zvýšila na 9,4 tis. tun, což činí zvýšení  o 6,2 %. Osevní plocha se u ovsa zvýšila o 15,7 % oproti loňskému roku.

 

Tabulka: Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v HKK v roce 2021

 

Produkce brambor ostatních (tj. určených pro konzumní účely a průmyslové zpracování) se očekává 20,6 tis. tun, tj. meziroční pokles o 173 tun, tj. o 0,8 %. Hektarový výnos brambor ostatních se zvýšil na 29,62 t/ha a to je o 5,3 % více než v roce 2020.

Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 742,9 tis. tun, tj. v porovnání se skutečností minulého roku to představuje růst o 79,0 tis. tun, tj. o 11,9 %. Hektarový výnos se očekává ve výši 65,18 t/ha a je o 3,51 t/ha (tj. o 5,7 %) vyšší než loni.

Odhadovaný hektarový výnos řepky 3,02 t/ha se snížil proti loňské skutečnosti o 0,28 t/ha, tj. o 8,5 %. Celková produkce řepky by měla být 67,6 tis. tun, tj. o 14,1 % (o 11,1 tis. tun) méně než skutečnost v minulém roce.

 

Více info naleznete v publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2021.

 Další informace o zemědělství Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v odkaze Statistiky/Zemědělství.

 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

 

 

  • Očekává se meziroční zvýšení produkce základních obilovin a pokles produkce řepky - aktualita v pdf
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji a České republice
  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Královéhradeckém kraji v roce 2021